Documenten

Download allerlei grondwet-gerelateerde bestanden

[document-ikoon]Een (onvolledige) verzameling van folders, rapporten en boekwerken met betrekking tot de Europese grondwet, het referendum in Nederland, en het Hervormingsverdrag.

Het verdrag

Adviezen aan regering en Tweede Kamer

Samenvattingen

  • Samenvatting door de onafhankelijke referendumcommissie. April 2005. NB: dit is de oorspronkelijke versie. Na kritiek verscheen een aangepaste versie. Zo noemde de commissie als een belangrijk nieuw punt "Het recht van de EU gaat boven het recht van de lidstaten". Dat is echter in Nederland al tientallen jaren het geval. En het Europees Defensie-agentschap, waarvan de commissie schrijft dat het er komt, bestaat al sinds 2004. (pdf, 378 kB)
  • Presentatie Frans Timmermans, 2005. (Powerpoint, 87 kB)

Politieke partijen, lobby- en adviesclubs

Referendumcommissie

Kiezersonderzoeken

  • Vooraf, Rijksvoorlichtingsdienst april 2005. (MS Word, 496 kB)
  • Achteraf, juni 2005. Post-referendum survey, Europese Commissie. (pdf, 928 kB)
  • Achteraf, september 2005. Anker Solutions i.o.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken. "Het referendum was een wraakexercitie". (pdf, 537 kB)

Nieuwe plannen

Het Hervormingsverdrag bevat vooral wijzigingen van de bestaande, nu geldende verdragen: het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-verdrag). Als het Hervormingsverdrag door alle lidstaten wordt aangenomen, worden de wijzigingen doorgevoerd (geconsolideerd) in die bestaande verdragen. Het EG-verdrag wordt daarbij omgedoopt tot Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

Op de informele Europese Raad van 18-19 oktober 2007 zal over deze versie besloten worden. Op 13 december 2007 werd in Lissabon de volgende versie getekend door de regeringsleiders:

De huidige verdragen