Korte toelichting van de redactie:

  • deel 1 is het meest grondwettelijke deel: wat doet de Unie, welke instellingen kent ze, hoe worden besluiten genomen. Dit deel heeft geen titel, maar Doelstellingen, waarden en werkwijze zou de lading redelijk dekken.
  • in deel 2, het Handvest, worden de rechten van de burger vastgelegd.
  • in deel 3 wordt het beleid van de Unie in detail uitgewerkt.
  • deel 4 bevat algemene bepalingen over het intrekken van oude verdragen, over hoe de grondwet in werking dient te treden en hoe wijzigingen kunnen worden gemaakt.
  • de protocollen zijn deel van de grondwet; ze bevatten voornamelijk uitzonderingen voor bepaalde lidstaten en statuten van Europese instellingen, maar ook de regeling over de rol van nationale parlementen. De twee bijlagen zijn lijsten van landbouwproducten en van overzeese gebiedsdelen. Zij behoren ook tot de grondwet, waarmee de Europese grondwet waarschijnlijk de enige ter wereld is waarin het beleid ten aanzien van gezwingeld of anders bewerkt vlas expliciet is vastgelegd (doch niet gesponnen).
  • de slotakte bevat o.a. de handtekeningen van de ondertekenaars.
  • de verklaringen horen niet tot de grondwet; het zijn een soort opmerkingen van de ondertekenaars, met meer politieke dan juridische waarde.