Ierland wil nieuw referendum houden

stand ratificatie LissabonIerland zou een nieuw referendum willen houden over het Europese verdrag dat eerder werd afgewezen, zo meldt de BBC[link naar andere website]. Wel zou de Ierse regering aandringen op behoud van een Ierse EU-commissaris.

Het Hervormingsverdrag, ook wel Verdrag van Lissabon genoemd, is tot nu geratificeerd door 23 van de 27 lidstaten. Duitsland en Polen moeten nog een formele laatste stap nemen; in Tsjechië is nog geen aanvang genomen met ratificatie.

Ierland wijst Hervormingsverdrag af

Ruim 53% van de Ierse kiezers hebben vandaag in een referendum het Hervormingsverdrag afgewezen. De opkomst wordt geschat op 45 à 50%, meer dan in 2001 toen de Ieren het Verdrag van Nice afwezen. In een tweede referendum ging Ierland daar alsnog mee akkoord; het is onduidelijk of een dergelijk scenario nu weer realistisch is.

Om het Hervormingsverdrag in werking te laten treden, is ratificatie nodig door alle 27 lidstaten. Tot nu toe hebben 18 landen het verdrag goedgekeurd.

Hervormingsverdrag getekend

Regeringsleiders van de 27 lidstaten hebben vanochtend in Lissabon het Hervormingsverdrag getekend. Het verdrag gaat vanaf vandaag door het leven als het Verdrag van Lissabon.

Op dit moment is Ierland het enige land waar een referendum zal worden gehouden over het nieuwe verdrag. De Deense regering acht het verdrag niet ingrijpend genoeg voor een referendum, net als eerder de Nederlandse regering.

Op initiatief van enkele landen, waaronder België en Duitsland, is op het laatste moment nog een verklaring opgenomen bij het verdrag over de Europese vlag en het Europese volkslied. De Nederlandse staatssecretaris Timmermans, die het weglaten van die symbolen eerder een belangrijke Nederlandse overwinning noemde, deed deze toevoeging nu af als symboolpolitiek.

Het nieuwe verdrag wijzigt de twee belangrijkste verdragen van de EU: het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dat laatste heet voortaan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Zie de pagina met documenten voor links naar de uiteindelijke tekst van het verdrag.

Kabinet: referendum niet wenselijk

Het kabinet vindt een referendum over het Hervormingsverdrag 'niet nodig en niet wenselijk'. Het leunt daarbij zwaar op de Raad van State, die in een advies[link naar andere website] oordeelde dat de ambitie van het nieuwe verdrag anders is dan die van wijlen de Europese grondwet. De grondwet bevatte volgens de Raad elementen "die aanknopingspunten hadden kunnen vormen voor een ontwikkeling in de EU in een meer uitgesproken statelijke of federale richting". Daarvan zou in het Hervormingsverdrag geen sprake meer zijn.

Oppositiepartijen SP, PVV en GroenLinks/D66 buitelen over elkaar heen om als eerste in de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om dan maar weer zelf een referendum uit te schrijven.

Overigens heeft de Raad zich niet uitgesproken over het Hervormingsverdrag: dat bestaat immers nog niet. Eerder dit jaar is een intergouvernementele conferentie ingesteld, die voor de informele top in oktober een eerste versie moet uitwerken naar een bespreekbare versie. De Raad heeft gekeken naar het mandaat (de opdracht) dat die IGC heeft gekregen van de Europese regeringsleiders, nadat die in juni besloten de grondwet definitief te begraven.

Op dit moment is Ierland het enige land dat al besloten heeft een referendum te houden over het Hervormingsverdrag. Net als in Nederland wordt in Denemarken en Groot-Brittannië getwijfeld over de wenselijkheid van een volksraadpleging.

ouder nieuws »

Achtergrond

[document-ikoon]

Documenten

17-06-2007 Download allerlei grondwet-gerelateerde bestanden

meer achtergrond »