Finland

achtergrondinformatie

[document-ikoon]Lid sinds: 1995
Aantal inwoners: 5,2 miljoen
Hoofdstad: Helsinki
Staatshoofd: Tarja Halonen (sinds 2000)
Regeringsleider: Matti Vanhanen (sinds 2003)
Referendum over Europese grondwet: nee

Finland zat na de Tweede Wereldoorlog weggedrukt in de noordelijke hoek van Europa. De Sovjet-Unie, de machtige buur in het oosten, zorgde ervoor dat het land geen al te eigenzinnig beleid kon gaan voeren. Van aansluiting bij westerse organisaties kon geen sprake zijn.

Dat veranderde met de val van het communisme, begin jaren '90. Het hoogontwikkelde land kon zich in 1995 moeiteloos aansluiten bij de Europese Unie. De economie maakte in die jaren een succesvolle transitie door, waarbij het zwaartepunt verschoof van bosbouw naar technologische industrie.

Premier Vanhanen vindt een referendum niet nodig, omdat er volgens hem niet veel verandert met de grondwet. Ook zou het document te ingewikkeld zijn voor een referendum. Het Finse parlement keurde het verdrag in mei 2006 goed en volgens procedure in december 2006 nogmaals.