Nederland

achtergrondinformatie

[document-ikoon]Lid sinds: oprichting
Aantal inwoners: 16 miljoen
Hoofdstad: Amsterdam
Staatshoofd: koningin Beatrix (sinds 1980)
Regeringsleider: Jan Peter Balkenende (sinds 2002)
Referendum over Europese grondwet: ja, raadplegend, op 1 juni 2005

Nederland is een welvarend, dichtbevolkt, hoogontwikkeld land met een stevig verankerde democratie. Het is een van de oprichters van de Europese gemeenschappen, en neemt doorgaans pro-Europese standpunten in. Internationaal gezien stelt het land zich meestal 'atlantischer' op dan naaste buren Belgi en Duitsland.

In de laatste jaren lijkt onzekerheid de boventoon te voeren in de landelijke politiek. De grootste partijen zoeken bij gebrek aan traditionele sociaal-economische issues naar andere punten van onenigheid, die dan snel worden uitvergroot. Sinds de opkomst van en moord op Pim Fortuyn probeert men aansluiting te vinden bij de mening van 'de gewone man'. Het grootste onderwerp in de binnenlandse politiek is integratie, vooral van islamitische immigranten en hun nakomelingen.

Grondwet

De Nederlandse regering heeft er met succes voor gepleit dat lidstaten in de voorgestelde grondwet het vetorecht behouden over de Europese meerjarenbegroting. Als volgende stap zal gepoogd worden de bijdrage van Nederland te verminderen. Nederland levert thans (2005) gemeten per hoofd van de bevolking de hoogste netto-bijdrage aan de EU.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is vr aanvaarding van de Europese grondwet. Tegenstanders zijn de SP, de groep-Wilders, de LPF, de SGP en de ChristenUnie. Voorstanders van de grondwet vrezen dat tegenstanders het referendum op 1 juni zullen aangrijpen om te protesteren tegen de mogelijke toetreding van Turkije. Tot op heden is de discussie over de grondwet echter vrij mat gebleven.

Een ruime meerderheid van de bevolking bleek op 1 juni 2005 tegen aanname van de grondwet te zijn: 61,6 procent tegen, bij een opkomst van 62,8 procent.

Het Nederlandse referendum is raadgevend, maar de meeste partijen hebben aangegeven de uitslag over te nemen. Na de volksraadpleging zal de Tweede Kamer haar standpunt bepalen over de door de regering ingediende wet voor ratificatie van het verdrag. De Eerste Kamer heeft vervolgens het laatste woord.