Polen

achtergrondinformatie

[document-ikoon]Lid sinds: 2004
Aantal inwoners: 38,6 miljoen
Hoofdstad: Warschau
Staatshoofd: Lech Kaczynski (sinds 2005)
Regeringsleider: Kazimierz Marcinkiewicz (sinds 2005)
Referendum over Europese grondwet: ja, onbekend wanneer

Polen is veruit het grootste van de tien landen die in mei 2004 toetraden tot de Europese Unie. Het heeft geschiedenis die ook letterlijk bewogen genoemd kan worden: het huidige grondgebied heeft vrijwel geheel andere grenzen dan het Polen van pakweg 1930. Sinds de val van de communistische partij in 1989 voert het land een pro-westerse koers. Het lidmaatschap van de Europese Unie en van de NAVO waren daarbij belangrijke doelen.

Sinds 1990 is de economie sterk veranderd. Trefwoorden daarbij zijn liberalisatie en privatisering van staatsbedrijven. Er staan Polen nog grote veranderingen te wachten, waarvan de modernisering van de sterk verouderde landbouwsector wellicht de belangrijkste is. De verwachting is dat de Poolse landbouw niet of nauwelijks zal kunnen concurreren met de West-Europese. Op dit moment werkt zo'n 25% van de beroepsbevolking in de landbouw, aanzienlijk meer dan het Europees gemiddelde.

Polen zal een referendum houden over de Europese grondwet, maar een datum is nog niet vastgesteld. President Kwasniewski heeft gezegd het referendum te willen combineren met de presidentsverkiezingen in het najaar van 2005, maar het parlement besloot in juli 2005 om voorlopig nog geen beslissing te nemen over de vraag of er een referendum gaat komen. Daarover wil het parlement zich pas na de verkiezingen in september uitspreken.

Het debat over de grondwet in Polen zal gecompliceerd worden. Waarschijnlijk zullen meer of minder verwante 'Europese' onderwerpen een grote rol spelen: de hervorming van de landbouw, het geringere gewicht van Polen in de ministerraden, en het ontbreken van een verwijzing naar de christelijke roots van Europa.