Referendumcommissie

Wat is het en wie zitten er in?

[document-ikoon]Voor de eerste landelijke volksraadpleging sinds 1815 is - we hebben het immers over Nederland - een commissie benoemd. Wat gaat die commissie doen?

Alvorens zelf een besluit te nemen over de Europese grondwet, wil de Tweede Kamer de mening van het volk horen. Daarom wordt er een raadplegend referendum gehouden: in principe kan de Kamer de uitslag naast zich neer leggen. De meeste partijen hebben echter al laten weten de uitslag hoe dan ook te respecteren: alleen VVD en de kleine christelijke partijen behouden zich het recht voor een eigen oordeel te vellen. Het CDA is vr de grondwet en wil alleen een negatieve uitslag respecteren als de opkomst minimaal 30% bedraagt en minstens 60% de grondwet afwijst.

De Tweede Kamer heeft een commissie ingesteld van onafhankelijke lieden die de volgende taken hebben gekregen:

  • een datum vaststellen (samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken);
  • de referendumvraag formuleren;
  • een objectieve samenvatting maken van de grondwet;
  • subsidie eerlijk verdelen over voor- en tegenstanders.

De referendumvraag zal worden overgenomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering. Het besluit om het referendum te houden is immers vastgelegd in een wet[link naar andere website], en voor de uitvoering van wetten zijn ministers verantwoordelijk, niet de Kamer.

De commissie heeft vijf leden:

  • Tijn Kortmann, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (voorzitter)
  • Frits Korthals Altes (VVD), minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer, oud-minister van Justitie
  • Gert Schutte, ooit fractievoorzitter van het in de ChristenUnie opgegane GPV. Wellicht benoemd vanwege het anti-referendum-standpunt van zijn partij
  • Ties Elzenga (CDA), burgemeester van Veenendaal
  • Noortje van Oostveen, communicatiedeskundige (voormalig Journaal-lezeres, jarenlang voorlichter van de gemeente Amsterdam)

Elzenga en Schutte zijn beide lid van de Kiesraad en brengen zodoende enige verkiezings-technische expertise in de commissie.

De commissie heeft een eigen website[link naar andere website].