FAQ: Wanneer zou de grondwet van kracht moeten worden?

Op 1 november 2006.

Dat staat in artikel IV-447. Voorwaarde is dat alle landen het verdrag hebben bekrachtigd. Met bekrachtigen wordt hier hetzelfde bedoeld als ratificeren: alle lidstaten moeten het verdrag goedkeuren. Aangezien al die lidstaten democratieŽn zijn, hebben de nationale parlementen het laatste woord. In sommige landen hebben de parlementen besloten het verdrag voor te leggen aan de bevolking, in een referendum.

Het artikel beschrijft ook wat er gebeurt als een land om wat voor reden dan ook de 'akte van bekrachtiging' te laat inlevert. Dan gaat het verdrag in een maand nadat de laatste akte is ingeleverd.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een of meer landen de grondwet afwijzen. Wat er dan gebeurt...