Reacties

PvdA: Europese grondwet is helder, modern en toegankelijk

Frans Timmermans (PvdA, Tweede Kamer) was als lid van de Europese Conventie nauw betrokken bij het opstellen van de Europese grondwet. Wij spraken met hem over het buitenlands beleid, over de Europese defensie, over VVD en SP, over de redactionele kwaliteit van de grondwet en over 'wat als'.

25 Apr 2005 19:36 | door: jamymel
In Maastricht werd wel beslist over de huidige Euro. Dat is dus een groot fiasco gebleken. Engeland deed hier niet aan mee. Dus er waren meer landen die zich niet met huid en haar aan Europa (lees Frankrijk en Duitsland) verkochten. Lubbers deed dat wel, omdat hij dacht voorzitter van de Europese commissie te kunnen worden. Zo wordt ons land door politici verraden en verkocht.
Corrupte landen worden zonder dat de Europese burgers hierin worden gekend toegelaten tot de Europese unie omdat de grote landen hier baat bij hebben. Nederlandse politici zijn de gekke Henkies van Europa. Dus NEEN tegen deze europese grondwet. Er is maar een grondwet en dat is voor ons de Nederlandse.

Overigens hoor ik niemand spreken over het enorm grote bedrag dat wij moeten betalen aan de centrale europese bank. Waarom ???
28 Apr 2005 18:33 | door: Sicco
Ik snap de mensen niet die tegen de grondwet zijn om redenen die niets of weinig met de grondwet te maken hebben. Het riekt naar cynisme: "het is niks en het zal dus wel nooit iets worden".
De euro: werd geļntroduceerd in een periode van hoogconjunctuur. De prijzen waren dus ook wel gestegen zonder euro. Ook in niet-euro-landen zijn de prijzen gestegen.
Toelating corrupte landen: in welk grondwetsartikel wordt dat ook al weer geregeld?
Betaling aan ECB: is dat zo, en zoja, waarvoor?
9 May 2005 12:37 | door: Arnold
Mebnsen dei voor stemmen zijn naief. De regering moet onafhankleikji nformatie verstrekken dit doen zij niet. Dat de euro niet schuldig zou zijn aan prijscverhogingen is een grove leugen. Vorige week is zelfs toegegeven dat de gulden te goedkoop is weggegeven. Dit heeft ons allemaal in 1 kalp 10% armer gemaakt. Waarom zou iemand de regering vertrouwen als zij continu belazerd wordt. Hebben voorstemmers een antwoord op de vraag hoe wij onze sociale voorzieningen in stand houden als alle immigranten zich vrij in Nederland mogen verstigen zonder dat de regering daar wat aan kan doen? Hebben de voorstemmers een antwoord voor de mensen aan de onderkant van de samenleving als zij vragen waarom goedkope arbeidskrachten uit oost-europa hun slechtbetaalde baantjes innemen omdat zij bereid zijn om voor nog minder loon te werken? Heeft iemand een antwoord op de vraag waarom europa een supermacht moet worden zoals amerika? heeft iemand een antwoord op de vraag waarom er nog een bestuurslaag (bureaucratie) moet worden opgericht? Heeft iemand er vertyrouwen in dat de grote landen luisteren naar de kleintjes (zie het gedrag inzake de 3% emu norm waar de grote lasnden lak aan hebben). Zo kan ik nog even doorgaan. Als je hier een goed antwoord op hebt dan kan je voor stemmen. Maar dat antwoord heeft niemand...... Lever Nederland niet uit zoals met grote vooraanstaande Nederlandse bedrijven is gebeurd. Grote fusies (zo kan je de grondwet zien) pakken zeer zelden goed uit.
)
24 May 2005 15:57 | door: wiebe
Ik snap de voorstanders niet. In Elsevier wordt terecht opgeroepen tegen te stemmen en opnieuw te onderhandelen. Nederland is de grootste netto-betaler aller tijden en dit kunnen we bij een voorstem nooit meer terugdraaien. Mijn moeder heeft € 10.000,- te weinig ontvangen bij omwisseling van de gulden. Alle spaarders zijn bestolen en dat mag u als een een indirecte afdracht zien van Nederland aan de Unie en dan vooral Duitsland.
Laat het in Brussel duidelijk zijn dat de bevolking in Nederland de erosie van onze rechten en belangen even zat zijn.
Dus stem verstandig, stem tegen!

PvdA: Europese grondwet is helder, modern en toegankelijk

Frans Timmermans (PvdA, Tweede Kamer) was als lid van de Europese Conventie nauw betrokken bij het opstellen van de Europese grondwet. Wij spraken met hem over het buitenlands beleid, over de Europese defensie, over VVD en SP, over de redactionele kwaliteit van de grondwet en over 'wat als'.

Reageren is niet meer mogelijk.