DEEL III: BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

TITEL III: INTERN BELEID EN OPTREDEN

HOOFDSTUK I: INTERNE MARKT

AFDELING 1: TOTSTANDBRENGING EN WERKING VAN DE INTERNE MARKT

AFDELING 2: VRIJ VERKEER VAN PERSONEN EN DIENSTEN

Onderafdeling 1: Werknemers
Onderafdeling 2: Vrijheid van vestiging
Onderafdeling 3: De vrijheid van dienstverrichting

AFDELING 3: VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Onderafdeling 1: De douane-unie
Onderafdeling 2: Douanesamenwerking
Onderafdeling 3: Het verbod op kwantitatieve beperkingen

AFDELING 4: KAPITAAL EN BETALINGEN

AFDELING 5: REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING

Onderafdeling 1: Regels voor ondernemingen
Onderafdeling 2: Steunmaatregelen van de lidstaten

AFDELING 6: BEPALINGEN BETREFFENDE BELASTINGEN

AFDELING 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK II: HET ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID

AFDELING 1: HET ECONOMISCH BELEID

AFDELING 2: HET MONETAIR BELEID

AFDELING 3: INSTITUTIONELE BEPALINGEN

AFDELING 4: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE LIDSTATEN DIE DE EURO ALS MUNT HEBBEN

AFDELING 5: OVERGANGSBEPALINGEN

HOOFDSTUK III: BELEID OP ANDERE GEBIEDEN

AFDELING 1: WERKGELEGENHEID

AFDELING 2: HET SOCIAAL BELEID

AFDELING 3: ECONOMISCHE, SOCIALE EN TERRITORIALE SAMENHANG

AFDELING 4: LANDBOUW EN VISSERIJ

AFDELING 5: HET MILIEU

AFDELING 6: CONSUMENTENBESCHERMING

AFDELING 7: VERVOER

AFDELING 8: TRANS-EUROPESE NETWERKEN

AFDELING 9: ONDERZOEK EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN RUIMTE

AFDELING 10: ENERGIE

HOOFDSTUK IV: RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN

AFDELING 2: BELEID INZAKE GRENSCONTROLES, ASIEL EN IMMIGRATIE

AFDELING 3: JUSTITI╦LE SAMENWERKING IN BURGERLIJKE ZAKEN

AFDELING 4: JUSTITI╦LE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

AFDELING 5: POLITI╦LE SAMENWERKING

HOOFDSTUK V: DE GEBIEDEN WAAROP DE UNIE KAN BESLUITEN ONDERSTEUNEND, COÍRDINEREND, OF AANVULLEND OP TE TREDEN

AFDELING 1: VOLKSGEZONDHEID

AFDELING 2: DE INDUSTRIE

AFDELING 3: CULTUUR

AFDELING 4: TOERISME

AFDELING 5: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN BEROEPSOPLEIDING

AFDELING 6: CIVIELE BESCHERMING

AFDELING 7: ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING