België

achtergrondinformatie

[document-ikoon]Lid sinds: oprichting
Aantal inwoners: 10 miljoen
Hoofdstad: Brussel
Staatshoofd: koning Albert II (sinds 1993)
Regeringsleider: Guy Verhofstadt (sinds 1999)
Referendum over Europese grondwet: nee

BelgiŽ is een federale staat die bestaat uit drie gewesten en drie gemeenschappen. Waar de politiek in een doorsnee land verdeeld is langs lijnen van levensbeschouwing en sociaal-economische positie, speelt in BelgiŽ het gemeenschapsconflict een grote rol. Sinds de grondwetsherziening van 1993 kennen de Vlaamse en Waalse gewesten een grote mate van zelfstandigheid.

Brussel is hoofdstad van BelgiŽ en ook van de Europese Unie - voorzover de Unie een hoofdstad heeft. In Brussel zetelt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie. Ook het Europees Parlement vergadert veel in Brussel, behalve als het in Straatsburg verblijft.

BelgiŽ is een van de oprichters van de Europese gemeenschappen en mede door het gastheerschap doorgaans een pro-Europees land. Er zal geen referendum worden gehouden over de Europese grondwet. De regeringspartijen hebben geprobeerd om daartoe de grondwet aan te passen, om een referendum mogelijk te maken. Op het laatste moment, begin 2005, besloot de links-liberale coalitiepartij Spirit echter om zich toch tegen die grondwetswijziging te keren. Spirit vreesde dat Vlaams Belang (de opvolger van het vanwege racisme verboden Vlaams Blok) het referendum aan zou grijpen om te protesteren tegen het mogelijke EU-lidmaatschap van Turkije.

Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers dienen de Europese grondwet beide goed te keuren, met een gewone meerderheid. Ook de parlementen van de gewesten en gemeenschappen moeten met het verdrag instemmen, omdat het onderwerpen bevat die onder hun bevoegdheden vallen.

De federale regering heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend dat ratificatie mogelijk moet maken. De Senaat heeft er op 28 april 2005 mee ingestemd; op 19 mei volgde de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de Kamer stemde alleen Vlaams Belang tegen.

Update: op 8 februari 2006 stemde ook het Vlaamse deelparlement in met de grondwet, waarmee BelgiŽ als veertiende lidstaat het verdrag ratificeerde.