Meningen over de Europese grondwet

Wie zegt wat. Een verzameling citaten, alfabetisch geordend op de achternaam van de spreker/schrijver.

 

Alle grote besluiten worden al in Brussel genomen. Dat gaat alleen te langzaam en te moeizaam. De wereld verandert steeds sneller, en we moeten zorgen dat we niet nog verder achterop raken bij Azië en Amerika. De grondwet kan de basis leggen voor een snellere besluitvorming.

Ad Scheepbouwer, baas bij KPN. Bron: Nova, 17 mei

Het is op onderdelen zeker nog voor verbetering vatbaar. Maar een afwijzing van de Grondwet zal die verdere verbeteringen niet naderbij brengen. Integendeel: dan gaat juist de vooruitgang verloren die de afgelopen jaren door onderhandelen tussen de 25 lidstaten is geboekt. Het grondwettelijke Verdrag laat zien waarover de 25 lidstaten, elk met hun eigen voorkeuren en opvattingen, het eens kunnen worden, en dat is heel wat.

Sociaal-Economische Raad, adviesorgaan regering en parlement. Bron: website (knop 'EU-grondwet')

Brussel wil, lees de Grondwet er maar op na, een rol van betekenis spelen op het wereldtoneel. Wij zien die rol voor de Unie niet weggelegd. De Unie zou niet meer moeten zijn dan een organisatie die de lidstaten helpt om problemen op te lossen die ze zelf niet op kunnen lossen.

Kees van der Staaij, lid Tweede Kamer, SGP. Bron: opiniestuk op deze site

Wie ja zegt tegen deze grondwet, zegt ja tegen stierenvechten, ja tegen de plezierjacht, en ja tegen de bio-industrie.

Stichting Dierenrechten Europa, pro-dier, anti-grondwet. Bron: website