FAQ: Wat als niet alle landen de grondwet goedkeuren?

Formeel kan de grondwet dan niet ingaan, en blijven de huidige verdragen van kracht.

In de grondwet zelf staat niets over wat er gebeurt als niet alle landen het verdrag goedkeuren. Ergens is dat logisch: zolang het verdrag niet is goedgekeurd, bestaat het niet, en een niet-bestaand verdrag kan uiteraard niet bepalen wat er gebeurt als het zelf niet bestaat ;)

Wel is bij de grondwet een verklaring opgenomen van de ondertekenaars: "De Conferentie neemt er nota van dat indien viervijfde van de lidstaten het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa twee jaar na de ondertekening ervan hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, de Europese Raad de kwestie bespreekt."

De ondertekening was in oktober 2004, dus de verklaring gaat spelen als er in oktober 2006 problemen blijken te zijn. Dan gaan de staatshoofden en regeringsleiders de zaak bespreken, hetgeen inhoudt dat er een uitspraak moet komen. Ze kunnen niet beslissen om de grondwet toch maar in te voeren: daarvoor moeten immers alle lidstaten het verdrag ratificeren. Zo her en der wordt al druk gespeculeerd over mogelijke noodscenario's en plannen-B.

Als de grondwet niet van kracht wordt, blijven de huidige verdragen van kracht.