Wat als de Britten nee zeggen?

Charles Grant van de Britse denktank Centre for European Reform heeft een pamflet gepubliceerd waarvan de conclusie is dat een Brits 'nee' slecht zou zijn voor Groot-Brittannië, voor de Europese Unie en ook voor de Verenigde Staten. Een afwijzing van de grondwet zou hoe dan ook leiden tot minder eenheid in Europa.

Grant baseert zich op gesprekken met hoge ambtenaren in Berlijn en Parijs en voorziet dat op de dag na een 'no' Duitsland en Frankrijk plannen zullen onthullen over nauwere samenwerking. België en Luxemburg mogen meteen meedoen; andere landen worden uitgenodigd zich aan te sluiten. Het Europa van verschillende snelheden zou daarmee realiteit worden - voorzover het dat al niet is (zie de euro).

Tot de beleidsterreinen waarop de kernlanden zullen gaan samenwerken, behoren volgens Grant onder meer defensie, belastingen en diplomatieke diensten. Grant voorziet dat daarnaast allerlei gelegenheidsallianties zullen ontstaan.

Nadat Ierland in 2001 in een referendum het Verdrag van Nice had afgewezen, hield de Ierse regering in 2002 nog een referendum over dezelfde vraag; in de herkansing werd het verdrag wel goedgekeurd. Een dergelijke tweede ronde zou volgens Grant uitgesloten zijn voor Groot-Brittannië.

Een afwijzing door Frankrijk, dat eveneens een referendum houdt over de Europese grondwet, zou het document volgens Grant definitief in de papierbak doen belanden. Een 'nee' van kleine landen als Ierland, Tsjechië of Denemarken zou alleen leiden tot een nieuw referendum in dat land; de grondwettelijke trein zou gewoon doordenderen.