Plan B - nieuws

Officieel bestaat het niet, maar er zijn diverse scenario's in omloop over de vraag "wat doen we als ... ?"
home » nieuws » Plan B


document

Ierland wijst Hervormingsverdrag af

13-06-2008 EU heeft geen noodplan

document

Hervormingsverdrag getekend

13-12-2007 Verdrag van Lissabon is er

document

Kabinet: referendum niet wenselijk

21-09-2007 Hervormingsverdrag 'niet grondwettelijk'

document

Hoofdpunten nieuw verdrag

23-06-2007

document

Kabinet: duidelijke afbakening bevoegdheden

20-03-2007 Vooral geen 'grondwet'

document

Regeerakkoord over de Grondwet

07-02-2007 Wat wil het nieuwe kabinet met Europa

document

EU-top zet grondwet weer op de agenda

17-12-2006

document

Bot: eenvoudiger Europees verdrag

10-11-2006 Vlag, volkslied en handvest grondrechten schrappen

document

Sarkozy: voer mini-grondwet in

25-09-2006

document

Weer geen besluit over grondwet

18-06-2006 Regeringsleiders schuiven probleem voor zich uit

document

EU-top last "periode van reflectie" in

17-06-2005

document

Praten over Plan-B ligt in Frankrijk gevoelig

16-05-2005 Slippertje van Delors?

document

Wat als de Britten nee zeggen?

04-03-2005 Pamflet over de mogelijke scenario's