EU-top zet grondwet weer op de agenda

Een paar uitkomsten van de Europese top op 14 en 15 december in Brussel:

  • De lidstaten waren het eens dat de huidige verdragen niet voldoen om de Unie bestuurbaar te houden.
  • Duitsland heeft voorgesteld een korte IGC te houden waarbij een nieuw verdrag zou moeten worden aangenomen. Dat verdrag zou een uitgeklede versie van de afgewezen grondwet moeten zijn, zonder de belangrijkste pijnpunten. Het is onbekend welke pijnpunten dat zijn.
  • De landen die de grondwet al hebben goedgekeurd plus de nieuwe lidstaten Bulgarije en RoemeniŽ willen in januari 2007 bijeen komen om over de grondwet te overleggen. De uitkomsten daarvan zouden in februari besproken moeten worden met de overige lidstaten, inclusief Frankrijk en Nederland.