Kabinet: duidelijke afbakening bevoegdheden

In een brief aan de Tweede Kamer heeft het nieuwe kabinet de inzet uitgewerkt voor een nieuw Europees verdrag. Belangrijkste punt is wellicht dat het vooral geen Grondwet mag heten.

Minister Verhagen (CDA) en staatssecretaris Timmermans (PvdA) pleiten voor voor minder of geen Europese bemoeienis met nationale zaken, zoals sociale zekerheid, fiscaliteit, onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. "Subsidiariteit is geen 'vies woord' meer", zo wordt in de brief geconstateerd. Voorbeelden van beleidsterreinen waar wel meer grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is zijn energie, milieu- en klimaatbescherming, asiel en migratie, terrorisme- en criminaliteitsbestrijding en buitenlands beleid.

Het beoogde nieuwe verdrag zou geen grondwettelijk karakter moeten krijgen. Zo zou het Handvest van de Grondrechten kunnen vervallen. De EU zou zich dan wel moeten aansluiten bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.