Kabinet: referendum niet wenselijk

Het kabinet vindt een referendum over het Hervormingsverdrag 'niet nodig en niet wenselijk'. Het leunt daarbij zwaar op de Raad van State, die in een advies[link naar andere website] oordeelde dat de ambitie van het nieuwe verdrag anders is dan die van wijlen de Europese grondwet. De grondwet bevatte volgens de Raad elementen "die aanknopingspunten hadden kunnen vormen voor een ontwikkeling in de EU in een meer uitgesproken statelijke of federale richting". Daarvan zou in het Hervormingsverdrag geen sprake meer zijn.

Oppositiepartijen SP, PVV en GroenLinks/D66 buitelen over elkaar heen om als eerste in de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om dan maar weer zelf een referendum uit te schrijven.

Overigens heeft de Raad zich niet uitgesproken over het Hervormingsverdrag: dat bestaat immers nog niet. Eerder dit jaar is een intergouvernementele conferentie ingesteld, die voor de informele top in oktober een eerste versie moet uitwerken naar een bespreekbare versie. De Raad heeft gekeken naar het mandaat (de opdracht) dat die IGC heeft gekregen van de Europese regeringsleiders, nadat die in juni besloten de grondwet definitief te begraven.

Op dit moment is Ierland het enige land dat al besloten heeft een referendum te houden over het Hervormingsverdrag. Net als in Nederland wordt in Denemarken en Groot-BrittanniŽ getwijfeld over de wenselijkheid van een volksraadpleging.