Weer geen besluit over grondwet

Op de Europese top van 15 en 16 juni beëindigden de regeringsleiders van de EU de periode van reflectie die na de Franse en Nederlandse referenda vorig jaar was ingelast. Besloten werd om enerzijds verder na te denken over hoe het hervormingsproces voort te zetten, en anderzijds de baten van de EU duidelijker te presenteren.

Of landen door moesten gaan met het ratificatieproces bleef onduidelijk. De meeste landen die nog een besluit moeten nemen over de grondwet, willen dat besluit voorleggen aan de bevolking. Zij hielden zich echter op de vlakte.

Stilletjes werd gehoopt dat verkiezingen in Nederland en vooral Frankrijk, volgend jaar, nieuwe mogelijkheden bieden om het constitutionele proces weer op gang te brengen. Het woord grondwet werd tijdens de top zoveel mogelijk gemeden. Voorzitter Oostenrijk sprak liever over hervormingsproces.

Tijdens de top werd besloten om vergaderingen van vakministers voortaan rechtstreeks uit te zenden via internet. Verder worden nationale parlementen meer betrokken bij Europese wetgeving. Ze mogen voortaan commentaar leveren op wetsvoorstellen, waar de Commissie dan naar dient te kijken ('rekening houden met' werd geschrapt uit een ontwerp-verklaring).