Nederland in Europa

Internet-onderzoek van de regering

[document-ikoon]De Brede Maatschappelijke Discussie over Europa is er niet gekomen. De Nederlandse regering pakt nu uit met een enquÍte. Veel soeps is het niet.

"De regering wil uw mening weten" is de slogan op de nieuwe site nederlandineuropa.nl[link naar andere website]. Aan de hand van een vragenlijst wordt gepeild hoe Nederlanders hun land in Europa zien - althans, zo wordt het gebracht: de vragen gaan meer over de rol van de EU in Nederland.

Aanvankelijk lijken de vragen oppervlakkig te blijven: "Vindt u dat de EU een rol moet spelen in Nederland bij energiebeleid: grote / tamelijk grote / niet zo grote / kleine / geen rol". Daar valt echter geen zinnig antwoord op te geven. Stel je vindt de door de EU afgewongen privatisering van energiebedrijven kwalijke onzin maar bent wel voor meer Europese samenwerking om bijvoorbeeld een pan-Europees stroomnetwerk te maken, met alle schaalvoordelen van dien. Wat moet je dan antwoorden? Als je zegt 'grote rol' loop je de kans dat je antwoord door Balkenende cs gebruikt gaat worden om weer bevoegdheden af te staan aan Brussel. Meer Europees beleid betekent nu eenmaal machtstoeŽigening door Brussel. Als je zegt 'geen rol' blijft de huidige inefficiŽnte situatie bestaan met 25 nationale netwerken.

Verderop wordt zowaar expliciet gevraagd of je voor of tegen de toetreding van Turkije tot de EU bent. Niet dat je mening er nog toe doet: het besluit dat Turkije mag toetreden is immers al genomen, de vraag is feitelijk alleen nog wanneer. Maar toch leuk dat er naar je mening wordt gevraagd...

Is dit alles?

Desondanks blijft zo'n vragenlijst een te beperkt middel om een goed onderbouwd en genuanceerd oordeel te verkrijgen. Op de site is te lezen dat "De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de standpuntvorming van de regering die met de Tweede Kamer zal worden besproken in aanloop naar de Europese top in juni." We wachten af.

Reacties op dit artikel.