Stelling van de week

Aanvaarding van de EU-grondwet betekent het begin van een Europese superstaat.

26-05-2005 Lidstaten verliezen hun soevereiniteit aan een ondemocratische moloch met een eigen volkslied, leger en grondwet. Nederland wordt een provincie van Europa.

Stand: eens: 22; oneens: 11; geen mening: 0

26 May 2005 10:37 | door: Brands E. | oneens

Uiteindelijk verandert er niet al te veel in vergekijk met de verdragen die er al zijn. Wel worden enkele zaken duidelijker vastgesteld en vastgelegd in de grondwet.
Deze wet zal voor Nederland alleen maar voordeel opleveren ,wel is het jammer dat er een vaste voorzitter komt en deze niet telkens opnieuw gekozen wordt, zodat ieder land mogelijk eens aan de beurt komt. Ook een Europese minister krijgt wel veel "petten" op naar mijn gevoel , maar verder zie ik het wel zitten en stem voor.

26 May 2005 13:29 | door: ikbentegensuperstaat | eens

ik ben het met deze stelling eens. Alles onder 1 hoedje, als land niets meer zelf kunnen bepalen, 1 europees leger ehhh misschien iets ver gezocht maar volgens mij wilde de een of andere meneer uit duitsland om en nabij 1938 ook zoiets, alleen was hij wat dwingender(ik druk me hier uiterst zacht uit), maar ehhh nu gaan we er waarschijnlijk allemaal met open ogen intrappen.We spreken hier met het opzetten van de grondwet over een begin stadium, maar waar ik me het meest druk over maak is, waar staan wij als Nederlander over 10/15 jaar als er beslissingen genomen moeten worden en dan pas blijkt dat we overrulled gaan worden? Nu meegaan geeft mij het gevoel dat we controlle uit handen geven, en als was zullen zijn in de handen van de europese machthebbers. Maar let wel dit is puur mijn eigen gevoel over die superstaat. Laat u zichzelf niet uit het veld slaan door mijn gevoel en kies wat u het beste lijkt

26 May 2005 18:24 | door: Sicco Zwart | oneens

@ikbentegensuperstaat: heb je behalve gevoelens ook argumenten? Artikelen in de grondwet die wijzen op de komst van een superstaat? Ik zie ze niet, en ik heb er echt naar gezocht.

26 May 2005 22:10 | door: C.Groeneweg. | eens

Ik ben tegen de EU grondwet. De diverse regeringen hebben de afgelopen jaren gewoon gelogen over alles en nog wat. [rest door redactie verwijderd: reageer svp op de stelling]

27 May 2005 12:30 | door: ikbentegensuperstaat | eens

Tja ehhh argumenten er zijn er genoeg te vinden op de site van SP of Groep Wilders die mij toch wel raken. Wilders heeft een duidelijk stuk geschreven in de volkskrant dinsdag 24 mei 2005.
Hierin wordt toch wel duidelijk dat de grondwet zo wazig is gehouden voor de burgers dat ze niet eigenlijk alle haken en ogen er van weten. Natuurlijk zijn er ook mensen die voor de grondwet zijn, maar die richten zicht voor namelijk op de economische aspecten die in de grondwet verwerkt zijn. Maar even terug over die Superstaat. Het woord "Europese Grondwet" zegt naar mijn idee al dat het de grondlegging is van Europa. Een Europa dat voor de buitenwereld een eenheid moet worden. Naar mijn idee doen we het op deze manier zoals het nu gaat toch ook niet zoww beroerd.

Mag ik hier een klein citaat geven uit de Prambule???(Bron:www.grondweteuropa.nl) Citaat: IN HET VERTROUWEN dat de volkeren van Europa, onverminderd trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, vastbesloten zijn hun oude tegenstellingen te overwinnen, en, steeds hechter verenigd, vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming.

Mijn wat???? mijn lotsbestemming???? Dus hoe je het went of keert het is gewoon ons lot dat we hechter verenigd worden. Dat " De Uni" -want zo wordt het instuut in de grondwet genoemd- uit kan maken hoe het voor ons allemaal het beste is in europa. Ik vind het vergezocht dat ze dat voor ons allemaal kunnen bepalen. Wil men dat wel doen dan kan je van een europees keurslijf gaan spreken en heeft "de Uni" of te wel de leiding van ons mooie europa het gewoon voor het zeggen. In de Grondwet spreekt men ook over de grondbeginselen: Uni treedt alleen op op die gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen,slechts indien en zover de doelstelling van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezelijkt. wie bepaalt wat? Antwoord: De UNI

27 May 2005 14:33 | door: Wim Damen | oneens

"Wilders heeft een duidelijk stuk geschreven in de volkskrant dinsdag 24 mei 2005."

Dat stuk was toch vrij suggestief. Hij claimt in dat stuk dat de grote landen de macht krijgen omdat als 65% van de bevolking van Europa voor is het een wet wordt.

En dat is pertinent onjuist. Het is 65% van de bevolking EN 15 lidstaten EN 55% van de Raad.

Er komt GEEN superstaat omdat het in geen enkel land zijn/haar belang is om dit voor te staan. Zowel Duitsers and Franse als Britten als Nederlanders zijn te trots op hun eigen land.

Deze Grondwet regelt OOK uittreding uit de Unie. Deze Grondwet neemt niet het veto-recht kwijt op beslissing die tot een superstaat leiden.

Deze Grondwet zorgt ervoor dat het GEKOZEN gedeelte van de 2 blokken in de Unie MEER macht krijgt.

Mijn conclusie: zonder Grondwet zou het makkelijker zijn om tot 1 superstaat te komen dan met Grondwet.

27 May 2005 15:13 | door: T.H. | eens

Maar daar zit ik niet op te wachten. [..] Maar als je geen vermelding meer mag maken van het feit dat Europea een joods-christelijke basis heeft, dan stem je God weg uit je leefgebied en dat kun je niet maken, dat vraagt om problemen. [rest verwijderd; reageer svp op de stelling. dank, de redactie]

28 May 2005 11:38 | door: Simon | eens

Het begint met een minister van buitenlandse zaken. Het zal zeker verder gaan met weghalen van bevoegdheden bij landelijke overheden.

28 May 2005 12:29 | door: abcdefg | eens

"Er komt GEEN superstaat omdat het in geen enkel land zijn/haar belang is om dit voor te staan. Zowel Duitsers and Franse als Britten als Nederlanders zijn te trots op hun eigen land"

Waarom is het in geen enkel land zijn/haar belang deze superstaat te creeren? Ik kan namelijk wel wat landen bedenken die het helemaal niet erg vinden, omdat ze er dan JUIST economisch HEEL erg op vooruit gaan.

Jij zegt dat het volk trots is op zijn/haar Nationaliteit en daaraan verbonden waarden en normen. Hier geef ik je gelijk in, maar de OVERHEID is ANDERS dan het VOLK.. Uit het Belang van de overheden een superstaat te creeren, is anders dan uit het belang van het volk een superstaat te creeren.

Ik ben blij dat ze in Nederland een keer een referendum houden..
Hadden ze dit ook gedaan met de invoering van de euro, dan had de euro hier nu niet geweest.

Ik heb juist wel het gevoel dat ze een soort superstaat proberen te creeren, en ik zie de euro en deze grondwet als een begin stadium van het creeren van deze superstaat.

28 May 2005 14:15 | door: Paul | eens

Ik ben voor europese samenwerking maar tegen een geïntegreerd europa en derhalve ook tegen de grondwet. Door aanname van de grondwet zijn we immers alweer een stuk op weg naar de superstaat, een proces dat door de euro alleen maar is versneld en straks niemand meer in de hand heeft. Alleen de grote landen, met Duitsland en Frankrijk voorop hebben er baat bij. Zij bepalen straks wat er gebeurt in europa, dat hebben we tot nog toe steeds gezien. Ik ken europa van dichtbij en heb Duitsland en Frankrijk nog NOOIT grote concessies zien doen en dat zullen ze ook nooit doen. Dat is voorbehouden aan de kleine n landen als Nederland. Een ja-stem voor europa is de uitverkoop van nederland! NEE DUS!

29 May 2005 05:12 | door: René Broers | eens

We moeten nu niet net doen alsof deze grondwet de laatste mijlpaal in Europa vormt. Dit is gewoon het eerstvolgende nieuwe verdrag waarna er nog vele verdragen zullen volgen met als einddoel een volledige politieke unie.
De slogan van de Unie mag dan nu nog luiden "In verscheidenheid verenigd"; deze verscheidenheid zal in de toekomst nog slechts een marginale rol mogen spelen, willen wij de doelstellingen betreffende het uitdragen van Europese normen en waarden, een gezamenlijk Europees buitenlands beleid en het vormen van een economisch machtsblok, kunnen realiseren.

Niet alleen wordt er te weinig samengewerkt in de Unie, maar er wordt vooral teveel tegengewerkt. Dit is de reden waarom de politiek zo paniekerig reageert. Een enkel land kan alle besluitvorming van de Unie tegenhouden, en van deze macht wordt teveel misbruik gemaakt.
Het schrappen van enkele veto-rechten is weliswaar een stap in de richting van een politieke unie, maar om voor te stemmen moet je wel weten dat dit de richting is die we op willen.
Na goedkeuring van deze grondwet zullen nieuwe 'bottlenecks' een efficiente samenwerking dwarsbomen, waarna ons een verbeterde versie wacht.

25 verschillende politieken maken niet 1 verenigd Europa!

Voorbeeld: De mededingingswet verbiedt in Europees verband subsidie aan bedrijven, maar staat toe dat er verschillende nationale fiscale systemen bestaan. Dit leidt tot economische scheefgroei.

Conclusie: Als het einddoel geen superstaat is, stem dan tegen, want het is efficienter om een kleine staat te runnen waarin politiek en economie op elkaar worden afgestemd, dan een grote staat met 25 verschillende politieken en 1 orgaan dat probeert daar richting aan te geven.

29 May 2005 10:43 | door: bezorgde burgers | eens

De Europese eenwording is tot nu toe een van bovenaf doorgezet proces geweest waar wij buiten werden gehouden. Nu worden we ineens getrakteerd op een referendum over een Europese Grondwet.

De Europese Grondwet is mede bedoeld om tegemoet te komen aan de aanhoudende kritiek op het ondemocratisch en ondoorzichtig karakter van de politieke besluitvorming in EU-verband. Er zijn wat dat betreft inderdaad een aantal verbeteringen aan te wijzen. De voorstanders gaan er echter aan voorbij, dat de deelnemende landen nog meer zeggenschap aan de EU moeten overdragen als ze tot nu al gedaan hebben. Ook al gaat de Brusselse besluitvorming er in democratisch opzicht enigszins op vooruit, dan nog zal de afstand daarvan tot de burger nog groter worden dan ze nu al is.

Onze grootste zorg omtrent de Grondwet is, dat ze van Europa een militair machtsblok wil maken. De folder die de regering ons heeft toegestuurd om ons duidelijk te maken hoe goed Europa voor ons is kondigt dat onomwonden aan. Dankzij de Grondwet, zegt ze, zal Europa straks naast andere machtsblokken in de wereld, zoals de Verenigde Staten en China, staan. Balkenende en de zijnen zien dit kennelijk als een vreugdevolle vooruitzicht. Maar wij houden ons hart vast.
We laten ons niet lijmen door de voorstelling van GroenLinks dat de Grondwet Europa tot een tegenspeler van de Amerikaanse oorlogspolitiek zal maken. De belangengemeenschap tussen de Europese en de Amerikaanse machtselites zorgt ervoor, dat de EU hoogstens zal proberen om de Amerikaanse machtspolitiek af te houden van buitensporigheden zoals die van George W. Bush.
Als de Grondwet wordt aangenomen verplicht Nederland zich tot 'actieve en onvoorwaardelijke steun aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid' (artikel III-294-2). Dat zal een beleid zijn waarover het Europese Parlement geen zeggenschap heeft (over democratie gesproken) en waarop de invloed van Nederland minimaal belooft te zijn.

29 May 2005 11:58 | door: Pascal | eens

Ik ben fel tegen een Europa met een eigen leger, volkslied en president (al hoewel ze hem voorzichtigheidshalve "voorzitter" noemen). En wel om de simpele reden dat als je niet meer zelfstandig over je buitenlandse politiek mag of kan beslissen je eenvoudigweg als internationaal onafhankelijke staat ophoudt te bestaan. Je wordt internationaal vertegenwoordigd door een groter geheel (Europa) en degradeert je automatisch tot het niveau van een veredelde provincie, die nog alleen over regionale futiliteiten zelfstandig mag beslissen. Woensdag ga ik dus zeker TEGEN stemmen!

29 May 2005 17:33 | door: René Broers | eens

Ik ben het met "bezorgde burgers" eens met de vraag of we wel zo blij moeten zijn met een nieuw militair machtsblok, hoewel ik vind dat je niet voor anderen moet praten, "bezorgde burgers".

Een nieuw militair machtsblok zet de internationale verhoudingen eerder op scherp, dan dat ze bijdraagt aan evenwicht.
Ik heb zelfs mijn twijfels of het de diplomatieke verhoudingen voor Europa wel zal verbeteren. Op dit toekomstige machtsblok wordt natuurlijk gereageerd door de rest van de wereld.
Het lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk dat met name de VS het huidige systeem van de veiligheidsraad ter discussie zal stellen.
Met name het vetorecht voor twee permanente leden (Groot-Brittannie en Frankrijk) , maar waarschijnlijk ook de deelname van andere Europese landen aan het overleg, zal de VS een doorn in het oog zijn. Het standpunt van de VS zal zijn dat ze onderhandelen met Europa, en niet met diens lidstaten. Inleveren dus die stemrechten.

Overigens denk ik ook dat de VS het niet zal toestaan dat de Europese lidstaten eest vooroverleg voeren , om vervolgens met 4 stemmen aan te schuiven bij de vergaderingen van de G8.
Ook op economisch/politiek terrein wordt dus juist invloed ingeleverd.

29 May 2005 20:08 | door: Claudia | eens

Volledig mee eens, als politiek/militair machtsblok word je nu eenmaal eerder bij diverse internationale conflicten betrokken. Als je een soort politieke/militaire superstaat wilt zijn, zoals de V.S., brengt dat behoorlijk wat internationale verplichtingen met zich mee. Je zult kleur moeten bekennen, ook in moeilijke situaties als dat even niet uitkomt. Dat ben je nu eenmaal aan je status verplicht.
De V.S. zal van Europa verwachten dat zij als politieke grootmacht voortaan zelf een regionaal conflict militair beslecht. Tot op heden is Europa daar zonder de hulp van Amerika, nog nooit toe in staat geweest. Niet alleen vanwege grote politieke meningsverschillen tussen de Europese landen, maar ook omdat Europa voor haar defensie nu eenmaal financieel minder overheeft dan Amerika. Als je dus zo graag als tweede supermacht door het leven wilt gaan, zul je de buitenlandse politiek volledig moeten centraliseren in Brussel en het defensiebudget fors moeten opkrikken. Beide elementen hebben ongekende consequenties voor de Europese burgers, die we nooit moeten willen! Daarom wel samenwerken in Europa maar niet samengaan. Samenwerken doe je d.m.v. internationale verdragen, samengaan d.m.v. een grondwet. De Europese grondwet is de aanzet tot de politieke supermacht Europa en daarom stem ik tegen!!!

29 May 2005 21:06 | door: Patricia | oneens

Hoe kan je hier in hemelsnaam in meegaan! Als dit door zou zetten gaat ons hele landje naar de ..... !! We kunnen best samenwerken maar samenvoegen word echt te gek. Er zitten meer na- als voordelen aan. Een Europese superstaat haha leuk bedacht maar dat gaat toch niet werken? Alle staten verschillen daar gewoon veel te veel voor, er zullen opstanden komen. We kunnen ons toch niet zomaar laten overdragen aan het grote europa. Dat zal nog een grotere fout worden dan de euro. Dit is de eerste keer dat ik mag stemmen en ik stem meteen volop tegen!!!

29 May 2005 23:12 | door: Willy | oneens

Alles uit handen geven GEEN DENKEN AAN.
Altijd zijn we trots geweest dat wij uit dit kleine kikkerlandje ons zelf konden redden, laat dat zo blijven.
Ik ben een nederlandse en dat wil blijven ook, want ik ben wel trots op dit kleine kikkerlandeje.

29 May 2005 23:25 | door: Peter Hagen | eens

Ik Begrijp niet dat zo veel mensen het oneens zijn met deze stelling. Hoe is het toch mogelijk dat zoveel mensen meelopen aan de lijband van JP en Zalm, Zij hebben ons al zo vaak belazerd dat ik ze niet meer geloof hoor en nu zullen ze ook wel weer liegen.

30 May 2005 00:50 | door: gideon | eens

Wat is een superstaat? Als het een staat is met honderden miljoenen inwoners, die in staat is een vuist te maken tegen de grote krachten in deze wereld (zowel de bestaande als de opkomende), een staat die niet meer vatbaar is voor de verdeel en heers strategie, een staat die het toonbeeld van democratie is, een staat die begrip toont voor andere culturen dankzij haar eigen diversiteit, een staat die lokale problemen lokaal laat oplossen, een staat die kleinschaligheid koestert, dan zou ik daar geen problemen mee hebben.

De meesten hier associeren een superstaat echter direct met een militaristische mogendheid die niet in de laatste plaats haar eigen onderdanen onderdrukt. Zo een staat wil ook ik niet, maar de grondwet neigt in geen enkel opzicht in die richting. Zou ik er op mogen wijzen dat geen enkele superstaat uit de geschiedenis een geschiedenis heeft die ook maar enigzins lijkt op die van de EU? Ik zou niet durven te ontkennen dat de EU ook slecht zou kunnen uitpakken, maar de nieuwe grondwet is in iedergeval een stap in de richting van een superstaat waar ik wel deel van wil zijn.

30 May 2005 07:43 | door: Sandra Vernhout | oneens

Vanmorgen het journaal op de radio gehoord: Frankrijk stemt tegen. GOED ZO! Het commentaar was, dat Balkenende nu zegt, dat "wij Nederlanders de Fransen maar eens goed moeten laten zien hoe het wél moet". Wat een psychologische oorlogvoering, zeg! Is dat het enige middel dat ie nog heeft? Onze "strijdlust" proberen op te voeren en ons tegen Frankrijk op te zetten? Verder werd gezegd, dat als Frankrijk dus "nee" zegt, alle andere landen maar gewoon door moeten gaan en Frankrijk als (enig) "nee-zeggend" land links moeten laten liggen. Pardon?! Dit is dus al direct het begin: landen die niet willen, links laten liggen?! Nou, dat geeft al aan, hoe "goed" die EU Grondwet én de daarmee bijbehorende samenwerking tussen alle landen voor ons - burgers - zal gaan zijn... Niks EU-superstaat! Laten we maar eerst eens proberen onze eigen, nationale zaken op goede orde te krijgen. En aangezien de andere EU-landen nét zoveel (economische en regeringsgerelateerde) problemen als wij hebben, moet iederéén maar eens eerst binnen zijn eigen grenzen orde proberen te krijgen. De mensen hebben hier gewoon geen vertrouwen in!

30 May 2005 14:09 | door: jan | oneens

Je weet Nederland wat je hebt. Maar niet wat je krijgt. We zijn al in de euro getrapt waar we niet beter van zijn geworden. Laten we ons niet overhalen door de regering die te graag wil. Stem tegen de grondwet. We hebben echt niks te vertellen. We zijn maar een klein land en hebben dus weinig invloed.

30 May 2005 17:03 | door: Ronald | eens

De folder Grondwet voor Europa stelt men: Wat gebeurt er als een lidstaat 'nee' zegt? Antwoord in de folder: Als een lidstaat van de EU 'nee' zget tegen get Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, treedt het verdrag niet in werking. De verdragen die nu gelden, blijven in dat geval van kracht.
Nu blijkt dat dit niet waar is! Bij 6 of meer tegenstemmende landen gaat het niet door. Dit is een folder van de Referdum commissie, die wordt betaald van onze belasting centen.
Wij betalen zo met zijn allen aan de Commissie list en bedrog.
Geen reden dus om voor het verdrag te zijn

30 May 2005 17:38 | door: Joyce | oneens

Ik ben helemaal TEGEN en ik stem ook zeker NEE !!
Als je het gaat vergelijken met de grondwet van nu, komt het er op neer dat wij (nederland) niet veel meer te zeggen hebben.
En het aller belangrijkste is nog dat er helemaal niks meer gedaan wordt tegen dierenleed!! Ze laten zelfs vanalles toe!! RONDUIT BELACHELIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 May 2005 19:06 | door: Foppe | oneens

Nee, het is nog veel erger.
De VS maatschappij wordt in Europa ingevoerd (asociaal, ondemokratisch) en de EU buitenlandse politiek wordt via NATO ondergeschikt gemaakt aan het Pentagon, waar neocons de dienst uitmaken: Irak, Afghanistan, nu Iran, dan China.

[..]

30 May 2005 20:00 | door: Willem | eens

Ik wil juist meer democratie en zeggenschap voor de burger en niet minder. Ik vind het democratisch gehalte van Nederland al onder de maat; één keer per 4 jaar stemmen en verder je mond houden past niet meer in de huidige samenleving. Daarom is er zoveel onvrede bij de burgers over de politiek; de afstand is veel te groot. In Europa wordt die afstand alleen maar groter en groter. En dat is slecht voor de democratie! En daarom stem ik tegen!!

30 May 2005 21:20 | door: Henk | eens

Het is de herrijzenis van het oude romeinse rijk in een modern jasje.

30 May 2005 22:23 | door: Arie | eens

Ik ben het eens met Willem. Wat nou democratie! Stem je tegen een gokhal in Zwolle. Uitslag was zeer overtuigend, De burgers wilde het niet. Komt er uiteindelijk toch een gokhal maar dan kleiner. !!! Precies daarom moeten we tegenstemmen. Dat gedrag van de bestuurders maakt het absoluut belangrijk dat we niet nog meer rechten weggeven.

31 May 2005 14:52 | door: piet | eens

het is geen grondwet, maar een verdrag!

31 May 2005 18:21 | door: Wouter ter Heide | oneens

Aanvaarding van de EU-grondwet betekent niet het begin van een Europese superstaat, maar getuigt van een gebrek aan besef over de tijd waarin wij leven. Deze kenmerkt zich namelijk niet door europeanisering maar door mondialisering. De vraag is alleen in wat voor politiek vat dit gestaag groeiende besef, wat als de geest van onze tijd te typeren is, gegoten dient te worden. Wat dat betreft zullen wij ons niet moeten blind staren op de lijvige Europese Grondwet, maar terug moeten blikken op het vluchtige (maar desondanks onverwoestbare) inspirerende ideaal dat ten grondslag ligt aan de Europese eenwording, te weten: “Nooit meer oorlog”, oftewel: ‘Vrede’,
De verwerkelijking van dit mondiaal ideaal vraagt niet om de creatie van een Europees machtsblok als tegenwicht voor andere (Amerikaans, Chinees, Indiaas, ….) machtsblokken, maar om de creatie van een mondiaal centrum van eendrachtige wereldpolitiek, waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat bestreden kunnen worden. Gelukkig bestaat dit centrum reeds sinds 1945, te weten: “De Verenigde Naties”. Om naar behoren te functioneren zal onze volkerenorganisatie echter omgebouwd moeten worden van een ongeloofwaardige organisatie van regeringen, waarin het recht van de sterkste geldt, tot een gezaghebbend mondiaal beleidscentrum met bovennationale bevoegdheden, passend in onze mondiale tijdgeest. Op die broodnodige renovatie van de VN zou Brussel haar politieke kompas moeten richten, als redelijk alternatief voor de afwijzing van de Europese Grondwet door Frankrijk en (naar ik verwacht) Nederland. Deze omslag in beleid zal zonder meer op steun kunnen rekenen van de Europese meerderheid, die het VN- of vredesideaal hoog in het vaandel heeft staan.

31 May 2005 21:32 | door: Maurice | eens

Ein volk, ein reich, etc. Laat men het er nu toch op aankomen? Hier heeft men 60 jaar geleden toch TEGEN gevochten. Ik hoop dat nederland hier toch ECHT voor bedankt!

31 May 2005 21:50 | door: Linds | oneens

Ik denk niet dat het een superstaat wordt. Maar ik heb sterk mijn twijfels of we als Nederland hier in mee moeten gaan. We zijn klein maar denken dat we groot zijn en dat kan denk ik een groot risico met zich mee brengen voor de Nederlandse bevolking. Je kan het niet vergelijken wat er 60 jaar geleden is gebeurt, daar hebben we allemaal van geleerd!

31 May 2005 22:58 | door: Patrick | eens

Het Vierde Rijk, de romeinen, Napoleon, Hitler en wij zullen allemaal zien dat dit gaat mislukken.
Wat wij nu doen is het opbouwen van een groot concurentie veld waar enorm veel ontslagen gaan vallen omdat men voor 1 euro per uur moet gaan werken.
De europeaan zal nog terug denken aan de tijd dat er geen Euro was en er nog grenzen waren, we zijn namelijk al een tijdje bezig met deze onzin en we hebben er niet veel mee gewonnen.
We laten iedereen binnen (niets mis mee) maar hebben we er nu wel wat aan en hebben die mensen er wel wat aan.
Excht welkom is men niet, en discriminatie is niet weg (dat kun je niet afdwingen).
Ik ben bang dat het gevoel er nog altijd is alleen mag men dit niet vrij meer uitspreken (dus wat is de winst).
We onderdrukken de boel en dat gaat knallen, de euro is een soortgelijk iets (verandering ok, maar verbeterig niet).
Op de markt is de euro ook niets meer waard en de burger heeft geen vertrouwen meer (dus wanneer gaat men nu nadenken).

Moeten we nu altijd voorzeggen wat er mis is of kan men uit de zeer dure auto komen en even gewoon stil staan bij wat de verandering nu heeft geaan met Europa.
Er zal altijd iets zijn wat beter is, maar zelfs het omrekenen is nog altijd niet opgelost (de oudere mensen rekenen alles om en de jeugd weet niet waar hij aan toe is).
Verwarring is het woord denk ik, en leer van de geschiedenis.

Meer concurenten is niet beter, daar ga je alleen maar harder van werken tegen minder geld.
Mischien moet ik ook nog uitleggen dat minder geld wel eens een probleem zou kunnen worden (maar ik neem aan dat een ieder dat zelf kan uitrekenen).

Mocht dat niet zo zijn, ga dan terug naar school, 1 en 1 is twee en 1 en niks is 1 etc.
Ik hoor niet anders dan ontslagen om mij heen, en dat gaat fout, zeker als ik kijk naar wat hun huis moet opbrengen etc (dat is een probleem).
Mijn huisarts heeft een doos met zakdoekjes klaar staan voor mensen die uit komen huilen (was vroeger niet nodig).
Dit gaat erger worden, [vanaf hier geknipt.]

31 May 2005 23:15 | door: Leonard van Dijk | eens

onneens, plaatselijke verkiezing zegt mij nog wat, dat gaat jouw persoonlijk aan. landeljke verkiezing, o.k. maar europees? wat moet ik nou stemmen over een land als Spanje of straks Turkije?
laten we het lekker bij ons Nederland houden met de daarbijbehorende Kaaskoppen. ging al 2 eeuwen goed, dus waarom veranderen in een grote klont van een Europese superstaat?
van mij krijgen ze NEE, en van harte.

Discussie gesloten.