VVD: Europese Grondwet is een liberale grondwet

Hans van Baalen roept op om Ja te zeggen tegen de grondwet.

[document-ikoon]Voor de VVD is het duidelijk: de Europese Grondwet is een liberale grondwet, misschien niet perfect maar wel een verbetering. Tweede-Kamerlid Hans van Baalen was betrokken bij de Europese Conventie die de Grondwet opstelde. Hij licht hier het standpunt van de VVD toe, en zegt dat we geen tijd moeten verspillen met letterknechterij.

De VVD-Tweede-Kamerfractie zal, bij het raadplegend referendum, actief campagne voeren voor de Europese Grondwet. Zij zal dat met een eigen geluid doen omdat de Europese Grondwet een liberaal project is dat de burger meer invloed in Europa geeft en zorgt dat de belangen van de burger beter worden behartigd. Brussel vult de lidstaten aan, maar krijgt geen overheersende rol. Ons land behoudt zijn eigen stem.

EfficiŽnter

Niet alleen het Europees Parlement, maar ook de nationale parlementen krijgen meer te vertellen. Deze nationale parlementen, waaronder de Eerste en de Tweede Kamer, kunnen bepalen of iets op Europees of op nationaal niveau moet worden besloten. Voorts wordt Europa efficiŽnter bestuurd. Er wordt niet meer elk half jaar van voorzitter gewisseld en er wordt meer bij meerderheid besloten. Dat voorkomt dat de besluitvorming in een uitgebreide Unie van meer dan 25 lidstaten vastloopt. Europese wetgeving wordt niet meer in de achterkamer vastgesteld, maar in de openbaarheid. De Europese ministerraden moeten bij wetgeving hun deuren openen. De rechten van de Europese burger zijn in een bindend mensenrechtenhandvest vastgelegd.

Europa kan door een gezamenlijke justitie- en politie-aanpak het internationale terrorisme en de grensoverschrijdende criminaliteit beter bestrijden. De lidstaten gaan hun buitenlands en defensiebeleid beter afstemmen. Het Europees milieubeleid krijgt meer aandacht. Er komt ťťn Europees asiel- en immigratiebeleid, waarmee wordt voorkomen dat illegalen of mensensmokkelaars misbruik maken van de verschillen in de wetgeving van de diverse EU-lidstaten. De lidstaten, waaronder Nederland, houden hun veto op de financiŽn van de Unie. Hiermee wordt voorkomen dat Brussel bepaalt wat de Nederlandse burger aan Europa betaalt. Vrije concurrentie op een vrije markt en de rechten van consumenten worden in de Grondwet verankerd. De regels van de harde Euro, zoals vastgelegd in het zgn. Stabiliteitspact, zijn juridisch bindend. Hier geldt afspraak is afspraak.

Gewoon beter

De Europese Grondwet is gewoon beter dan het Verdrag van Nice dat er nu ligt. De Europese Grondwet is natuurlijk niet ideaal. De VVD was, bijvoorbeeld, voorstander van het behoud van ťťn Eurocommissaris per lidstaat, maar een meerderheid besliste anders. De lidstaten gaan in de toekomst per toerbeurt een Eurocommissaris leveren.

De VVD wil geen tijd meer verspillen met letterknechterij, maar wil aan de slag om Europa en Nederland veiliger te maken, de economie te versterken en de belangen van onze burgers beter te behartigen. De VVD-fracties in de Tweede en Eerste Kamer hebben het raadplegend referendum mogelijk gemaakt om de burger een keuze te geven. De Europese Grondwet is een liberale Grondwet. Daarom roept de VVD de burger op Ja te stemmen.

Reacties op dit artikel.