Reacties

Hoogleraren tegen de grondwet

Een groep van ruim honderd hoogleraren en medewekers van onderzoeksinstituten roept in een brief aan de Financial Times en de Frankfurter Allgemeine op om invoering van de Europese grondwet te voorkomen. Nederlandse ondertekenaar is de econoom Casper de Vries van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier volgt de letterlijke, Engelstalige tekst, met tussen [haken] de Nederlandse vertaling.

5 Apr 2005 08:39 | door: Sjak Rutten
De kritiek van de ondertekenaars raakt wel de kern. De Grondwet geeft Europa onbeperkte bevoegdheden om zich beleidsterreinen toe te eigenen. Vervolgens gaat het Europees recht dan boven het nationaal recht. De Grondwet mist een afgewogen verhouding tussen Europese en nationale aangelegenheden. In de VS zijn alle burgers volgens de Grondwet burger van d eVerenigde Staten en de staat waarin ze wonen. De bevoegdheden van de federale regering zijn betrekkelijk beperkt. Staten gaan over de meest belangrijke zaken. Daaronder vallen zelfs zaken rond leven en dood, zoals de doodstraf of euthanasie. Er dienen heel zware argumenten te zijn en heel zware procedures gevolgd te worden om bevoegdheden federaal te regelen. De afweging waar bevoegdheden thuishoren en procedures om dit te bepalen mist de Europese Grondwet. De Europese Grondwet is een vrijbrief voor Brusselse bureaucraten.
11 Apr 2005 19:20 | door: jan mittendorff
Almelo, 11 april
Als Atze Nicolai roept dat Nederland kan beslissen wat tot het nationaal domein behoort en daarmee ondeerwerpen buiten de reikwijdte van Europa kan houden, heeft hij het wel over het feit dat hiervoor tweederde meerderheid nodig is anders gaat Europa gewoon zijn gang. Nicolai stooit kiezers met zo'n algemene uitspraak zand in de ogen om voorstemmers te trekken! Niet doen!!!!!!!!!!!
Voorstanders vinden dat misschien denken vanuit angst, maar een natiespecifieke aangelegenheid moet dat kunnen blijven. Als het vetorecht verdwijnt, is een klein land als Nederland nergens meer.

Hoogleraren tegen de grondwet

Een groep van ruim honderd hoogleraren en medewekers van onderzoeksinstituten roept in een brief aan de Financial Times en de Frankfurter Allgemeine op om invoering van de Europese grondwet te voorkomen. Nederlandse ondertekenaar is de econoom Casper de Vries van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier volgt de letterlijke, Engelstalige tekst, met tussen [haken] de Nederlandse vertaling.

Reageren is niet meer mogelijk.