Meningen over de Europese grondwet

Wie zegt wat. Een verzameling citaten, alfabetisch geordend op de achternaam van de spreker/schrijver.

 

De Europese Grondwet is gewoon beter dan het Verdrag van Nice dat er nu ligt. [..] De VVD wil geen tijd meer verspillen met letterknechterij, maar wil aan de slag om Europa en Nederland veiliger te maken, de economie te versterken en de belangen van onze burgers beter te behartigen. [..] De Europese Grondwet is een liberale Grondwet.

Hans van Baalen, lid Tweede Kamer, VVD. Bron: opiniestuk op deze site

We vinden het niet gek dat we van onze economische groei en werkgelegenheid voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het buitenland. Liefst tachtig procent van onze export gaat naar de andere landen van de Europese Unie. We vinden het ook niet gek dat onze inlichtingendiensten in Europa samenwerken met buitenlandse diensten om samen te strijden tegen internationaal terrorisme. En als je dan zegt: laten we dat alles nu eens goed en ordentelijk regelen in een nieuw Grondwettelijk Verdrag, dan reageert iedereen ineens: dat is 'superstaat' Brussel. Dat vind ik nou van de gekke.

Jan Peter Balkenende, minister-president. Bron: NRC, 28 april 2005

De meeste procedures zijn nog gemaakt voor een Europese gemeenschap van zes landen, maar het zijn er nu 25. Zonder de grondwet lijkt Europa op een zwaarbeladen auto zonder stuurbekrachtiging: die vliegt een keer uit de bocht.

Max van den Berg, europarlementariër voor de PvdA. Bron: Telegraaf, 9 mei 2005

Milieu wordt met de mond beleden, maar het is toch vooral groei, groei en groei wat de klok slaat.

Hans Blokland, europarlementariër voor ChristenUnie-SGP. Bron: Terra

Een grondwet moet kort en onduidelijk zijn.

Napoleon Bonaparte, Frans keizer.

Met deze Grondwet [wordt Europa] socialer dan zonder de Grondwet. In de Grondwet staat het streven naar een sociale economie met meer werk en meer zekerheid namelijk centraal. De Europese vakbeweging is niet voor niets vóór de Europese Grondwet.

Wouter Bos, fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer. Bron: toespraak op 1 mei 2005

Door nee te zeggen houd je de komst van nieuwe leden niet tegen. Bulgarije en Roemenië komen er ook bij. Door nee te stemmen geef je een signaal af met een verkeerd argument. Waar je een signaal over af moet geven is de inhoud van dit grondwettelijk verdrag: ben ik het ermee eens of niet.

Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken. Bron: interview in Buitenhof, 24 april 2005

Amerika trapt nu alleen op het orgel. Ook voor de landbouw is een multipolaire wereld van belang, met ruimte voor verschillende landbouwmodellen. Daarvoor is een sterke EU nodig.

Arie van den Brand, fruitteler. Bron: Terra

Bij de afweging van de voor- en nadelen van de Grondwet zou ook de strategische waarde van die internationale oriëntatie moeten worden betrokken. Maar ze wordt aan het zicht onttrokken door een wolk van provincialisme.

Paul Brill, columnist Volkskrant. Bron: de Volkskrant, 26 mei 2005

Hoofdstuk III heeft veel weg van een neoliberaal partijprogramma [..] Daarmee komt een einde aan het beginsel dat voorzieningen als onderwijs en medische zorg in principe kosteloos zijn.

Aart Brouwer, redacteur. Bron: Groene Amsterdammer 4 maart 2005

De 'grondwet' is een excuuslabel om aan de EU een democratische smaak te geven die er gewoon niet is. De EU is immers een bureaucratie en helemaal geen democratie. Daar past ook geen grondwet bij.

Paul van Buitenen, europarlementariër voor Europa Transparant. Bron: zijn website

Maar feit is wel dat de Europese Grondwet, met haar bindende grondrechten, een welkome verdedigingslinie vormt tegen drieste voorstellen om mensen langdurig preventief op te sluiten bij de geringste verdenking van terrorisme. De rechtsstaat zou ook milieubewegers ter harte moeten gaan, want in het huidige politieke klimaat zit je zo in het verdachtenbankje.

Kathalijne Buitenweg, europarlementariër voor GroenLinks. Bron: site GroenLinks