DEEL I

TITEL I: DEFINITIE EN DOELSTELLINGEN VAN DE UNIE

ARTIKEL I-6: Het recht van de Unie

De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.