DEEL I

TITEL I: DEFINITIE EN DOELSTELLINGEN VAN DE UNIE

ARTIKEL I-7: Rechtspersoonlijkheid

De Unie bezit rechtspersoonlijkheid.