DEEL I

TITEL III: BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE

ARTIKEL I-17: De gebieden voor ondersteunend, co÷rdinerend of aanvullend optreden

De Unie is bevoegd om ondersteunend, co÷rdinerend of aanvullend op te treden. De gebieden voor dat optreden zijn, wat hun Europese dimensie betreft:

a) bescherming en verbetering van de volksgezondheid;

b) industrie;

c) cultuur;

d) toerisme;

e) onderwijs, jeugd, sport en beroepsopleiding;

f) civiele bescherming;

g) administratieve samenwerking.