DEEL III: BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

TITEL VI: WERKING VAN DE UNIE

HOOFDSTUK I: INSTITUTIONELE BEPALINGEN

AFDELING 1: INSTELLINGEN

Onderafdeling 3: Raad van ministers
ARTIKEL III-346

De Raad stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comitÚs vast. Hij besluit met gewone meerderheid van stemmen, na raadpleging van de Commissie.