DEEL III: BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

TITEL VI: WERKING VAN DE UNIE

HOOFDSTUK II: FINANCIňLE BEPALINGEN

AFDELING 4: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

ARTIKEL III-413

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de Unie beschikt over de financiŽle middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen.