Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten

De Conferentie neemt nota van de onderstaande toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten, die zijn opgesteld onder het gezag van het praesidium van de Conventie die het Handvest heeft opgesteld en bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie.

[noot van de redactie: de toelichtingen zijn op deze site niet opgenomen. U kunt de tekst bekijken op de site van de EU (pdf-bestand). Verwacht geen uitleg maar vooral een juridische uiteenzetting over de verhouding tussen het Handvest en het EVRM (pdf-bestand).]