Interactieve stemmachine

Stem gekwalificeerd mee met de ministers

[document-ikoon]Als de grondwet wordt aangenomen, zal in de Europese ministerraden vaak op een andere manier gestemd worden dan nu. Op deze pagina kunt u zien hoe dat kan uitpakken. Welkom in de wereld van de gekwalificeerde meerderheid...

Artikel I-25: "Onder gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt verstaan ten minste 55% van de leden van de Raad die ten minste vijftien in aantal zijn en lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de bevolking van de Unie.
Een blokkerende minderheid moet ten minste uit vier leden van de Raad bestaan; in het andere geval wordt de gekwalificeerde meerderheid van stemmen geacht te zijn verkregen."
Landen

Inwoners
Voor:
landen:
inwoners:
Tegen en onthoudingen:
landen:
inwoners:

Status:

opnieuw | meer opties
Huidige kandidaat-lidstaten alvast meetellen:

drempel bevolking:
sorteer landen:

Zie ook de uitleg over het stemmen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor de inwonertallen is gebruikt gemaakt van schattingen voor juli 2005, afkomstig uit het CIA World Factbook[link naar andere website].