Argumenten tegen de grondwet

Redenen waarom u tegen het verdrag zou kunnen stemmen

[document-ikoon]Tegenstanders van de grondwet komen met allerlei argumenten om u te overtuigen van hun gelijk. Wij zetten de meest gebruikte op een rijtje.

De grondwet is het begin van een Europese superstaat

Eigen munt, eigen volkslied, eigen parlement, en nu ook een grondwet. De EU dendert maar door richting een federale staat waarin Nederland niets meer te zeggen heeft.

Brussel heeft al te veel macht

Met de grondwet kan Nederland geen eigen buitenlands beleid meer voeren. Nederland wordt immers geacht overal het Europese standpunt uit te dragen. De Unie kan ook zelf internationale verdragen sluiten, die de lidstaten verplicht moeten uitvoeren.

Geen marktwerking in zorg en onderwijs!

Zodra een land ergens minimale marktwerking toelaat, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, gelden daar de liberale Europese regels voor mededinging. Op die manier kan Nederland de zeggenschap over de gezondheidszorg toch kwijtraken aan Brussel.

Het heen-en-weerreizen tussen Brussel en Straatsburg blijft

In de grondwet is vastgelegd dat het europarlement zowel in Brussel als in Straatsburg vergadert. De dure maandelijkse verhuizingen blijven dus bestaan.

De veelgeroemde 'democratisering' van de EU is een lachertje

Het door ons gekozen europarlement is met meer dan 700 leden een slap en log orgaan. Het mag, ook met de grondwet, niet eens zelf een wetsvoorstel maken; dat mag alleen de Europese Commissie.
Het burgerinitiatief stelt niet veel voor, aangezien de Commissie het gewoon kan negeren.
De 'gele kaart' van de nationale parlementen stelt niet veel voor, aangezien de Commissie het wetsvoorstel gewoon door kan zetten.
De besluiten in de openbare vergaderingen van de ministers zullen worden voorgekookt in Brusselse achterkamertjes.
De grondwet zegt niets over scheiding der machten.

Er komt een Europees leger

De lidstaten verplichten zich tot meer militaire samenwerking. Ook moeten ze hun krijgsmachten verbeteren, hetgeen in de praktijk neer zal komen op meer geld voor wapentuig. Het Europees Defensieagentschap wordt opgericht om "de industriŽle en technologische basis van de defensiesector te versterken". De EU mag haar troepen overal ter wereld inzetten.

Landbouw gaat in de grondwet voor milieu

Productieverhoging en veiligstellen van de voedselvoorziening, dat zijn de doelen van het landbouwbeleid. Dat dateert uit de jaren '50, toen men nog nooit had gehoord van duurzaamheid en boterbergen. Het belang van de agrarische sector gaat kennelijk boven alles.

Stierenvechten mag van de grondwet

De grondwet spreekt mooie woorden over dierenwelzijn, maar dat moet wel wijken voor plaatselijke en religieuze tradities.

De grondwet is opgesteld door de bedenkers van de euro

Say no more.

Nederland verliest invloed

Ons vetorecht vervalt op een groot aantal terreinen. Er zal vaker besloten worden met 'gekwalificeerde meerderheid' van stemmen, waarbij gekeken wordt naar het aantal inwoners van een land. Nederland verliest daardoor aan gewicht vergeleken met nu.
Ook krijgt niet langer elk land een eigen commissaris; ook in de Commissie verliest Nederland zodoende invloed.

De Nederlandse grondwet moet wijken voor de Europese

De grondwet heeft voorrang boven het recht van de lidstaten.

De grondwet is onleesbaar en straalt niets uit

448 artikelen, twee pre-ambules, twee bijlagen, 36 protocollen, en tientallen duistere verklaringen. Onleesbaar. Deze grondwet straalt alleen maar bureaucratie uit.

De vrije markt gaat voor alles

Zo'n beetje alles past in het neo-liberale marktdenken. Er worden wel mooie woorden gesproken over sociale voorzieningen en het milieu - maar ook die artikelen zijn doordrenkt met marktwerking.

NB: bovenstaande argumenten zijn de argumenten van de tegenstanders, en niet de mening van de redactie! Zie ook de argumenten van de voorstanders.

Websites tegen de grondwet