FAQ: Gekwalificeerde meerderheid?

Hoe werkt dat nou, die gekwalificeerde meerderheid waarmee besluiten genomen kunnen worden?

In de Europese grondwet wordt nauwkeurig omschreven hoe meerderheidsbesluiten tot stand kunnen komen. De exacte definitie wordt gegeven in artikel I-25. Daar staat:

"Onder gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt verstaan ten minste 55% van de leden van de Raad die ten minste vijftien in aantal zijn en lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de bevolking van de Unie."

Met 'Raad' worden hier bedoeld zowel de Europese Raad (= de vergadering van staatshoofden en regeringsleiders) als de andere Raden, de bijeenkomsten van vakministers.

Van belang is ook het vervolg, over de blokkerende minderheid: "Een blokkerende minderheid moet ten minste uit vier leden van de Raad bestaan; in het andere geval wordt de gekwalificeerde meerderheid van stemmen geacht te zijn verkregen."

Dit betekent niet dat vier landen elk besluit kunnen tegenhouden. Het betekent dat landen met samen (100-65=) 35% van de bevolking pas een besluit kunnen tegenhouden als ze minstens met z'n vieren zijn. Een rekenvoorbeeld:
- de EU heeft nu ca. 460 miljoen inwoners
- 35% van 460 miljoen is 161 miljoen
- Frankrijk, Duitsland en Spanje hebben samen 60 + 83 + 43 =
186 miljoen inwoners, meer dus dan 35%.
Toch zullen die drie landen nog een vierde land moeten vinden om een besluit te kunnen blokkeren.

Zie ook dit artikel over de gekwalificeerde meerderheid voor meer informatie, en bouw zelf een coalitie met onze interactieve stemmachine.