Bot: eenvoudiger Europees verdrag

Het Nederlandse kabinet lijkt zowaar een visie te hebben ontwikkeld over de toekomst van de Europese grondwet. Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een toespraak een ruwe schets getekend van een nieuw verdrag.

Allerlei symboliek, zoals vlag en volkslied, zouden niet in het nieuwe verdrag terugkeren. Belangrijker is dat de regering eraan denkt om het hele Handvest van grondrechten van de Unie te schrappen. Bot stelde dat het toch overbodig wordt als de EU toetreedt tot het Europees verdrag van de Rechten van de Mens, het EVRM.

Een nieuw verdrag zou ook moeten vastleggen dat de Unie terughoudender moet zijn in zaken die de lidstaten goed zelf kunnen regelen, aldus de bewindsman.