DEEL III: BELEID EN WERKING VAN DE UNIE

TITEL III: INTERN BELEID EN OPTREDEN

HOOFDSTUK III: BELEID OP ANDERE GEBIEDEN

AFDELING 3: ECONOMISCHE, SOCIALE EN TERRITORIALE SAMENHANG

ARTIKEL III-224

De toepassingsmaatregelen met betrekking tot het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling worden bij Europese wet vastgesteld. De wet wordt na raadpleging van het Comitť van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comitť vastgesteld.

Ten aanzien van het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling OriŽntatie, en het Europees Sociaal Fonds zijn onderscheidenlijk artikel III-231 en artikel III-219, lid 3, van toepassing.