DEEL IV: ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL IV-442: Protocollen en bijlagen

De protocollen en bijlagen bij dit verdrag maken een integrerend deel daarvan uit.