Bijlage I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL III-226 VAN DE GRONDWET

1 - Nummers van de gecombineerde nomenclatuur2 - Omschrijving der goederen
HOOFDSTUK 1Levende dieren
HOOFDSTUK 2Vlees en eetbare slachtafvallen
HOOFDSTUK 3Vis, schaal-, schelp- en weekdieren
HOOFDSTUK 4Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig
HOOFDSTUK 5 
0504Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken
0515Producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld in de hoofdstukken 1 en 3, niet geschikt voor menselijke consumptie
HOOFDSTUK 6Levende planten en producten van de bloementeelt
HOOFDSTUK 7Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden
HOOFDSTUK 8Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen
HOOFDSTUK 9Koffie, thee en specerijen, met uitzondering van matť (nr. 0903)
HOOFDSTUK 10Granen
HOOFDSTUK 11Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; gluten; inuline
HOOFDSTUK 12Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaadgoed en vruchten; planten voor industrieel en geneeskundig gebruik; stro en voeder
HOOFDSTUK 13 
ex 1303Pectine
1 - Nummers van de gecombineerde nomenclatuur2 - Omschrijving der goederen
HOOFDSTUK 15 
1501Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet; geperst of gesmolten vet van pluimvee
1502Ruw of gesmolten rundvet, schapenvet en geitenvet, premier jus daaronder begrepen
1503Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet geŽmulgeerd, niet vermengd en niet anderszins bereid
1504Vetten en oliŽn van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd
1507Plantaardige vette oliŽn, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd
1512Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oliŽn, ook indien gezuiverd doch niet verder bereid
1513Margarine, kunstreuzel en andere bereide spijsvetten
1517Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
HOOFDSTUK 16Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren
HOOFDSTUK 17 
1701Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm
1702Andere suiker; suikerstroop; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel
1703Melasse, ook indien ontkleurd
1705 (*)Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtensap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
1 - Nummers van de gecombineerde nomenclatuur2 - Omschrijving der goederen
HOOFDSTUK 18 
Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand
1802Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao
HOOFDSTUK 20Bereidingen van groenten, van moeskruiden, van vruchten en van planten of plantendelen
HOOFDSTUK 22 
2204Gedeeltelijk gegist druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit
2205Wijn van verse druiven; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)
2207Appeldrank, perendrank, honigdrank en andere gegiste dranken
ex 2208 (*)
ex 2209 (*)
Ethylalcohol, al dan niet gedenatureerd, ongeacht de sterkte, verkregen uit landbouwproducten, vermeld in deze bijlage, met uitzondering van gedestilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken; samengestelde alcoholische preparaten (Ągeconcentreerde extractenĒ) voor de vervaardiging van dranken
ex 2210 (*)Tafelazijn (natuurlijke en kunstmatige)
HOOFDSTUK 23Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren
HOOFDSTUK 24 
2401Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak
HOOFDSTUK 45 
4501Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk
1 - Nummers van de gecombineerde nomenclatuur2 - Omschrijving der goederen
HOOFDSTUK 54 
5401Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)
HOOFDSTUK 57 
5701Hennep (Cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)
(*) Toegevoegd door artikel 1 van Verordening nr. 7 bis van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 18 december 1959 (PB 7 van 30.1.1961, blz. 71/61).