16. PROTOCOL BETREFFENDE DE REGELING VOOR DE FRANK VAN DE FINANCIňLE GEMEENSCHAP VAN DE STILLE OCEAAN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS rekening te houden met een bijzondere aangelegenheid betreffende Frankrijk,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa worden gehecht:

Enig artikel

Frankrijk mag het privilege van geldemissie in Nieuw-CaledoniŽ, Frans-PolynesiŽ en Wallis en Futuna behouden onder de in zijn nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden, en is als enige gerechtigd om de pariteit van de frank van de FinanciŽle Gemeenschap van de Stille Oceaan vast te stellen.