PvdA: Europese grondwet is helder, modern en toegankelijk (p. 3)

Kamerlid Frans Timmermans stoort zich aan argumenten tegenstanders

[document-ikoon]Slot van ons interview met Frans Timmermans (PvdA, Tweede Kamer), als lid van de Europese Conventie nauw betrokken bij het opstellen van de Europese grondwet. Over 'wat als' en waarom we vr de grondwet moeten kiezen.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3

Wat denkt u dat er gebeurt na een 'nee' in Nederland of Denemarken?
In het geval van Denemarken, en misschien ook Ierland, kan ik me voorstellen dat men doorgaat in de hoop dat ze zich later alsnog aansluiten. Maar een 'nee' in Nederland is ingrijpender, zal enorme effecten hebben in de hele Unie. Nederland is een veel belangrijkere Europese speler dan Denemarken, en wordt nog steeds gezien als een echt Europees land, als een land met grote belangen in Europa. Wanneer een land in het hart van Europa niet overtuigd is van deze grondwet, dan zal dat veel repercussies hebben in andere landen.

Er zijn allerlei single-issue-bewegingen die oproepen de grondwet af te wijzen vanwege een specifiek onderwerp. Wat vindt u daarvan?
Zij zouden zich de vraag moeten stellen of het er beter op wordt als de grondwet wordt afgewezen.

De Raad van State vond het een onoverzichtelijk document. Het leest inderdaad niet makkelijk weg.
Het leest ook niet moeilijker weg dan Nederlandse wetgeving, dus dat is maar relatief.

Velen vinden dat de Europese grondwet niet helder is en daardoor geen idealisme uitstraalt, wat een grondwet wel zou moeten doen. Wat zou u tegen die mensen willen zeggen?
Lees deel I. En lees deel II. Deel III is beleid en dat is per definitie niet idealistisch. Deel I en II gaan over de wijze waarop de Europese overheid is gestructureerd en over de rechten van de burger. Ik daag iedereen uit om een grondwet te tonen die helderder is, die moderner is, die toegankelijker is, en die de rechten van de burgers beter regelt.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3

Reacties op dit artikel.