Stelling van de week

Door de nieuwe grondwet krijg ik meer vertrouwen in de besluitvorming in Europa.

29-04-2005 De Europese grondwet biedt op het eerste gezicht allerlei verbeteringen: de ministers moeten in het openbaar vergaderen, het Europees parlement en de nationale parlementen krijgen meer invloed, de Europese Commissie wordt kleiner en dus slagvaardiger. En doordat de ministers over meer onderwerpen met een meerderheid besluiten kunnen nemen, zal de besluitvorming sneller en makkelijker gaan. Niet meer iedereen hoeft het volledig met het voorstel eens te zijn.
Tegenstanders denken dat de verbeteringen weinig om het lijf hebben en vrezen dat kleine landen als Nederland aan invloed zullen verliezen door het wegvallen van het vetorecht op diverse terreinen.

Stand: eens: 1; oneens: 7; geen mening: 2

30 Apr 2005 16:26 | door: Andre Meier | oneens

Europa heeft ons niets gebracht!
Minder sterke landen laten we toetreden en die hebben veel baat hierbij,wij niet!
Wij zullen alleen maar moeten betalen zoals al zolang.
Andere landen mogen het ook goed krijgen,maar niet over de ruggen van onze hardwerkende voorouders die dit land economisch zo sterk hebben gemaakt!
Kijk alleen maar naar de invoering van de euro,wat ik persoonlijk de grootste FOUT in de Nederlandse geschiedenis vind.
Nou blijkt ook nog dat we die goeie ouwe GULDEN hebben verpatst
waardoor we met elkaar ineens 10% minder waard zijn!
Dus kies voor Europa en landen als Roemenie en Turkije gaan aan de haal met onze volgende economische vooruitgang(zoals Spanje,Italie en Griekenland eerder)en Nederland blijft gewoon weer op de 0-LIJN
achter de konten van Frankrijk en Duitsland aanlopen!!!!

2 May 2005 11:40 | door: Andro de Korcula | geen mening

Omdat ik de inhoud zelf niet ken; tijdelijk geen mening. In reactie op vorige schrijver: Ik geloof niet dat de EU pur sang een slechte zaak is, de richting is twijfelachtig eveneens als de uitvoering en uitleg ervan. Dat doet echter het slechtse vermoeden omdat als je het belang van iemand beweerd te verdedigen dan moet je dat ook duidelijk, en begrijpelijk maar wezenlijker ook eerlijk doen. Dat is een plicht en daarin verzaakt de EU bijna even erbarmelijk als bijvoorbeeld de Nederlandse regering met haar politieke koers van mijn inziens foutief inschatten van de betaande en gecreeerde angst. Dat zijn kwetsbare en riskante inschattingen van een overheid (net als een EU) het belang van een bevolking moet dienen, toelichten en bijstellen.
Gegroet
Andro

2 May 2005 13:02 | door: Jos Aalders (Zorro) | oneens

GRONDWET GAAT BIJ ARTIKEL EEN AL DECENNIA MIS !

Europese Grondwet?

Maar wie geeft ons de Garantie dat die ook word nageleeft!

Want de huidige Nederlandse Grondwet artikel een word nog niet eens nageleeft! Want nog steeds zijn er geen gelijke rechten behandeling bij (echt)-scheiding
GRONDWET
bijgewerkt t/m de rijkswet van 22 juni 2000, Stb. 294

HOOFDSTUK 1. GRONDRECHTEN
Artikel 1

(Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niettoegestaan.)

Wat moeten wij dan met de Europese ?

Want ook daar staat het weer zo mooi- (Handvest Grondrechten 1-de eerbiediging en bescherming van de menselijke waardigheid) Nou hoe zit het dan met de rechten van Kinderen op beide ouders gelijke rechten voor Vaders Moeders en Grootouders en hun Klein/Kinderen etc !
Om er maar even alvast een op te noemen!
Wij zijn in ieder geval alvast begonnen met een Handtekeningen actie,mocht de Europese Grondwet er toch doorkomen -

groups.msn.com [..]

Waarom zou ik stemmen?
Vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten voor iedereen en vrijheid van godsdienst. Dat zijn enkele rechten die in de Nederlandse Grondwet staan. Thorbecke stelde deze al in 1848 op. In Europees verband bestaat op dit moment nog geen grondwettelijk verdrag. Wel zijn er door de jaren heen allerlei verdragen opgesteld waarin de rechten van burgers beschreven staan. De bevoegdheden van de verschillende Europese instellingen zijn ook in die verdragen vastgelegd.

2 May 2005 13:44 | door: M. van Wijngaarden | oneens

Ik heb helemaal geen vertrouwen. De reden daarvan is, dat ik nog niets hebt ontvangen. Ik moet zelf uitzoeken op het internet wat er gaat gebeuren. Het wordt tijd dat de kiezers schriftelijk worden ingelicht.
De informatie is belachelijk. Zolang dat niet beter van de grond komt stem ik tegen.

3 May 2005 19:45 | door: Bas Dresse | oneens

Ik denk dat het basisgegeven niet slecht is. Probleem is echter dat men in Europa geen rekening houdt met de diversiteit en de lange geschiedenis van Europa. Deze zaken hebben ervoor gezorgd dat ieder Europees land zijn eigen identiteit heeft, zijn eigen cultuur, zijn eigen verloop van industriele revolutie, de verschillende geschillen met landen die al dan niet zijn 'uitgevochten'. Nu moet alles in een keer in een Europees jasje gestoken worden. De 'grote' jongens Frankrijk en Duitsland hebben hun zaakjes nog niet helemaal voorelkaar (de tekorten waar Nederland wel zo goed op weet te sturen)en vervolgens moeten deze landen ook nog zorg gaan dragen voor de handhaving van een Europese Grondwet?! Zoals gezegd, in wezen is het een mooi idee. In mijn ogen echter ruim 500 jaar te laat.

4 May 2005 03:02 | door: Peter van Belle | oneens

Nieuwe toetreders krijgen grootse landbouwsubsidies terwijl onze eigen boeren hun aardappelen en andere producten aan de straatstenen niet kwijt kunnen. EU beleid
Het EU beleid spendeert 90 miljoen euro aan anti-rook campagnes en sponsort vervolgens voor 1 miljard euro de tabaksfabrikanten.

Ik kan me niet voorstellen dat we er ook maar iets mee opschieten dat hij er komt, besluitvorming wordt omslachtiger en duurt NOG langer dan dat hij nu al duurt
Daarnaast ben ik het met meneer van Wijngaarden eens dat we totaal niet ingelicht worden. Op de website van het hele zootje wordt ontzettend veel gepraat maar vrij weinig gezegd.
Kortom: nee, nee, nee

7 May 2005 13:45 | door: Marja | oneens

Als het samenraapsel van verdragen en gedetailleerde, moeilijk leesbare nieuwe artikelen een GRONDwet moet voorstellen dan stem ik tegen. Ik wil de grondwet kunnen kennen. Wat nu in dit vod staat is veel te veel en te uitgebreid: lopende zaken moeten bij WET geregeld worden of in verdragen. Op de grondwet moet je je kunnen beroepen en daar worden de wetten aan getoetst. Ook moet de grondwet een tijd "meekunnen" en dat zie ik hier niet zitten.
Kijk zelf eens op www.grondweteuropa.nl. Veel info en verschillende meningen,ook wordt d daar de nieuwe Europese "grond"wet vergeleken met de Nederlandse grondwet.

9 May 2005 19:42 | door: Wim Kok | eens

De eerste goede stap is dat de nieuwe grondwet een einde maakt aan de warboel aan verschillende verdragen. Coherent en inderdaad democratischer: duidelijker besluitvorming, al doet de Unie en vooral de Nederlandse regering er helaashelaas verdraaid weinig aan om het aan ons, burgers, uit te leggen. Ik deel geheel de mening van enkele nee-stemmers op deze site, dat we bijna alles van internet en/of uit kranten moeten halen, dat onze nationale politici paniek en ad-hoc argumenten gebruiken. Ondanks dat enorme gebrek aan efficiente en erg LATE informatie kan iedere zoekende lezer die het probeert te begrijpen, er achter komen, dat de Unie op deze wijze inderdaad een helderder besluitvorming krijgt, een sterker Parlement (hoewel nog lang niet sterk genoeg ! Maar: belangrijk is dat bijvoorbeeld straks het gehele landbouwbudget (ca 50% van het jaarlijks EU budget !!) OOK DOOR HET PARLEMENT GOEDGEKEURD moet worden ! En dat betekent dat de lidstaten MEER krijgen te zeggen over de grootste uitgavenpost aller tijden in de Unie door het Parlement. Is dat dan het tovermiddel ? Geenszins ! Maar een goede stap is het zeker, en, ik vind wel dat iedereen moet beseffen dat dit soort Unies niet 1-2-3 tot stand komen. Er gaan generaties overheen, kijk maar naar een geslaagd voorbeeld als de VS van Amerika, hoewel de Unie natuurlijk niet zover moet gaan...

Om die stappen vooruit ga ik JA stemmen !

Wim Kok, Haarlem

10 May 2005 11:59 | door: van akker | geen mening

Door de nieuwe grondwet krijg ik MEER VERTROUWEN in de besluitvorming in europa...
tja, waar moet ik dat vertrouwen weghalen? veel bladen doorspitten, internet afstruinen, meningen van anderen horen, het dikke bundel onduidelijke papieren doorlezen waarin alleen de nieuwe dingen staan, of naar het intervieuw van Balkenende luisteren in de hoop dat hij het duidelijk kan maken?
Ik ben alleen maar meer in de war geraakt, en neig door deze onduidelijkheid 'tegen' te stemmen...
Maar dit kan niet! de grondwet is zo belangrijk, je mag niet zomaar klakkeloos een antwoord geven!

10 May 2005 21:51 | door: W. Meerstra | oneens

De euro zou goed voor ons zijn
We ondervinden elke dag opnieuw wat voor voordeel ons dat gebracht heeft.
Nu wordt ons wijsgemaakt dat de grondwet goed voorons zal zijn
Zolang de politiek in Nederland niet eerlijk is tegenoverhaar burgers kunnen we beter tegen stemmen

Discussie gesloten.