Stelling van de week

Met een nee tegen de grondwet houden we Turkije uit de EU.

19-05-2005 Iedereen zal een nee zien als een signaal dat Turkije niet bij Europa hoort. Dat de onderhandelingen over de Turkse toetreding misschien al dit jaar beginnen, doet er niet toe.

Stand: eens: 7; oneens: 13; geen mening: 7

19 May 2005 12:11 | door: Maarten | oneens

Turkije moet uit de EU blijven zoveel arme mensen bij de EU levert alleen problemen op voor ons. Het bedrag wat Nederland (jij en ik) moeten gaan betalen aan de EU zal fors stijgen omdat wij relatief gezien gemiddeld een hogere welvaart en BNP hebben dan het gemiddelde EU land. De oostbloklanden zoals polen en hongarije hebben kans om te herstellen maar turkije brengt alleen maar miljoenen asielzoekers en nu mogen we ze niet terugsturen door het vrije verkeer van personen en goederen.

Tevens heeft Turkije veel meer inwoners dan Nederland dit heeft tot gevolg dat bij een stemming Nederlanders nagenoeg NIETS meer te zeggen hebben... Is dit wat wij willen.. Nee ik denk van niet

19 May 2005 12:41 | door: Sabine | oneens

Turkije is rijker dan jullie denken! Kijk maar naar een aantal Oost Eurropese landen, die zijn zo arm! Maar daar wordt niet over gesproken! Ik vind zelf dat je erover kan praten als je weleens in Turkije bent geweest. Dan zie je pas hoe die mensen daar leven.

19 May 2005 12:45 | door: Sabine | geen mening

Maarten, je denkt erg bekrompen. Denk je nou echt dat al die Turken massaal Europa in trekken? Ze hebben wel wat beters te doen. En je kan niet iedereen over een kam scheren! Moet je zien hoeveel de afgelopen jaren er Polen e.a. mensen van Oost Europese landen naar West Europa zijn gekomen... Zie je dat wel???
Maar... het is jou mening... respect!

19 May 2005 13:28 | door: Geert-Frans | oneens

Hoewel ik tegen de grondwet ben kloppen de verhalen hier niet helemaal. In de grondwet zijn namelijk de normen en waarden vast gesteld. De belangrijkste de mensenrechten. turkije voldoet op dat gebied nog niet en zal dus bij aanname van de grondwet ook niet direct toegelaten worden.Er werd ook gesproken over het grote aantal arme mensen wat er bij zou komen, mag u allen even kenbaar maken dat naar alle waarschijnlijkheid roemenie en bulgarije eerder zullen toetreden dan turkije over armoede gesproken!!!!

19 May 2005 20:50 | door: Joop | eens

Lijkt me wel. Toetreding van Turkije zou alleen maar uit strategisch oogpunt zijn. Turkije ligt op dat gebied namelijk erg gunstig voor Amerikaanse troepen. Dit zou ook de enige reden zijn om Turkije kost wat kost toe te laten treden tot Europa. Andere redenen zijn er niet te bedenken. Bovendien ligt slechts een klein deel van Turkije in Europe en het overgrote deel in Azie. het zou dan ook het enige islamitische land binnen de Europese grenzen zijn.

19 May 2005 20:54 | door: Erick | eens

Sabine is dan zeker alleen in het (rijke) toeristische deel van Turkije geweest. Meer en deel van het land verkeerd in grote armoede. De (westerse) tureken, de turken die jij op je vakantiebestemming vermoedelijk bent tegen gekomen hebben zelf ook een hekel aan de turken uit de armere delen van het land zoals het oosten. Kijk eens in Istanboel of Ankara, net zo westers als hier bij ons, niets mis mee. maar dat is maar een klein deel.

20 May 2005 17:28 | door: Chris | oneens

Nee, met een ja zeggen wij namelijk nog niet dat Turkije lid kan worden. Dat er mensen nee zeggen, kan om zoveel redenen zijn, dat moeten we maar niet interpreteren. Sowieso blijkt nu dat mensen inderdaad niet weten waarover deze stemming ECHT gaat. Laten we het hele referendum maar afschaffen. Het gaat het er ten onrechte van uit dat de kiezers echt snappen waarover het gaat, nu krijgen we een uitslag die in grote mate wordt gekleurd door vage "onderbuikgevoelens". Zo wordt de democratie de nek omgedraaid.

20 May 2005 19:38 | door: Jan | oneens

bullshit als ik het zeggen mag, turkije houd je niet buiten de eu. En al zeker niet met wat vertraging over een grondwet

21 May 2005 19:17 | door: Sicco Zwart | eens

De stelling is wat overdreven, maar heeft een kern van waarheid. Turkije zal zich immers moeten houden aan de grondrechten die in de grondwet zijn opgenomen: oa vrijheid van godsdienst. In artikel II-70 staat zelfs duidelijk: "de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen". Dat laatste ligt erg moeilijk in de islam: volgens mij zijn in islamitische landen afvalligen hun leven niet zeker. Er zal dus heel wat water door de Bosporus moeten stromen voordat Turkije daaraan kan voldoen.
Overigens heeft elke lidstaat een vetorecht als er gestemd wordt over nieuwe leden.
Ook overigens heeft de angst voor een afwijzing in Frankrijk ertoe geleid dat daar een apart referendum zal worden gehouden over de toetreding van Turkije - om het onderwerp uit de discussie over de grondwet te halen. Ik hoorde GroenLinks van de week voorstellen om er een Europees referendum over te houden. In zekere zin wordt het door (de discussie over) de grondwet voor Turkije nu dus al lastiger gemaakt.

21 May 2005 20:10 | door: Laurens | oneens

Ik snap eigenlijk niet wat deze stelling hier doet. Staat er in dit grondwettelijk verdrag dat Turkije toetreedt? NEE. Dit geeft ook geen signaal af naar de andere landen, omdat dit verdrag niets met Turkije te maken heeft, netzomin als met de toetreding van de oostblok landen vorig jaar en netzomin als met de Euro etc.. Door tegen dit verdrag te stemmen zeg je eerder dat je tegen vooruitgang in de EU en voor een onbestuurbare EU bent.

21 May 2005 20:12 | door: Patrick | oneens

turkije heeft niks te maken met de grondwet, want elk land behoudt het recht op veto. Als je nee tegen de grondwet zegt, betekent dit niet dat Turkije er niet bij zal komen. Ik ben tegen toetreding van Turkije, want het is simpelweg geen europees land en heeft een totaal andere cultuur en religie.

21 May 2005 21:41 | door: Maarten2 | geen mening

Turkije hoort niet toe te treden tot de EU. Buiten de grote steden heerst er een Aziatische cultuur met schrijnende armoede die de Europeanen moeten oplossen tegen een hoge prijs.
Er is geen godsdienstvrijheid. Op papier wel maar in de praktijk absoluut niet. Je ontdekt dat als Christenen een eigen kerk willen stichten. Verder zijn dan de buitengrenzen van Europa niet te bewaken en zal er een stroom van economische vluchtelingen via Turkeye Europa binnenkomen.

21 May 2005 23:41 | door: Peter | eens

Zolang er in een land dat wil toetreden tot de Europese Unie mensenrechten worden geschonden en er geen gelijke rechten zijn voor man en vrouw, is het nog lang geen tijd om tot de Europese Unie toe te treden!!!

22 May 2005 16:47 | door: Martin B | oneens

Wat wij Nederlandse gewone burgers er ook van vinden, de reeds gesettelde club van Brussel heeft toch maling aan ons simpele zielen.
Voor of tegen stemmen in het referendum zal dus niets uitmaken voor de toelating van Turkije in de EU.
De geest van Bolkestein (met zijn hoera roepende achterban, de werkgevers) en zijn verzinsel, liberalisering van de arbeid in Europa was vast een aanzetje in het voorspel.

23 May 2005 13:27 | door: Jan van de Wijgaart | oneens

want het is zo dat je geen grondwet nodig heb om andere landen er bij te halen kijk maar naar de afgelopen tijd zijn we ook met 10 landen uitgebreid. En de economie van turkije groeid harden dan bij ons.

23 May 2005 18:59 | door: Margreet | eens

Ik was in november in Turkije. Daar hebben we van de bevolking gehoord dat ze helemaal niet bij Europa willen. Dat wil de regering maar niet het volk. Logisch, als ze daar ook euro prijzen krijgen.......

23 May 2005 19:01 | door: oktay | geen mening

maarten2 ik snap niet waarom je turkij bevooroordeeld. je uit mening over turkije terwijl je helemaal niks weet over de turkse regime. kijk eens in istanbul je hebt daar heleboel armeinse kerken, in mardin en hatay heb je syrse kerken. belangrijkste je moet niet vergeten dat de orthodokse kerke in 1453 in bescherming is genomen tegen romeinse kerk. en dat bestaat er nog steeds. heel veel bedrijven in nederland nemen geen vrouwen met hoofddoek in dienst. ik weet niet over welke vrijheid van goddienst je in nederland spreekt.

23 May 2005 20:51 | door: Ria | oneens

Toetreding van Turkije heeft naar mijn mening helemaal niets te maken met de grondwet die ze willen invoeren. Die onderhandelingen zijn al langer gaande. Ze zullen sowieso toch iets aan de mensenrechten moeten doen voordat ze kunnen toetreden, die mensenrechten bestaan(gelukkig) ook zonder de Europese Grondwet, maar worden (helaas) nog niet overal erkend.

24 May 2005 13:24 | door: dhr. Mahler | eens

Beter houden we Turkije uit de EU, door tegen te stemmen. Met de nieuwe manier van besluitvorming heeft de bevolkingshoeveelheid van een land erg veel invloed. Turkije is het lang met de meeste inwoners, 70 of 80 miljoen als ik mij niet vergis. Nederland heeft een vijfde deel daarvan en verliest dus enorm veel invloed binnen de besluitvorming in Europa. Als u niet wilt dat landen als Turkije machtiger worden dan Nederland binnen Europa stemt u gewoon tegen. Ten slotte zou ik willen zeggen, wat heeft al het belastinggeld dat wij in de achtergestelde EU-landen (waarvan Turkije ook 1 gaat worden bij toetreding) pompen u en mij opgeleverd tot nu toe? weet u het?

24 May 2005 13:36 | door: dhr. Mahler | eens

oktay is snap je verhaal niet. En in Nederland hebben wij nog nooit vrouwen met hoofddoek gehad, in ons land. snapt u? net als wij in Turkije ons aan de Turkse regels moeten houden. Simpelerer kan niet.

trouwens dat heeft niets met het onderwerp van deze discussie te maken.

24 May 2005 13:40 | door: arwen | oneens

Dat is niet van de kwestie als we het over referendum hebben.Turkije komt naar mij verwachting toch in de eu .Er is geen weg terug.Dus als u gaat stemmen moet je turkije erbuiten laten. En moet je een goede reden hebben om ja of nee gaat stemmen.

24 May 2005 13:43 | door: W. Bos | geen mening

daar ben ik het helemaal mee eens!

24 May 2005 19:27 | door: anoniem | geen mening

jullie allemaal zeggen er wonen daar arme mensen jullie kunnen je niet voelen hoe zij zich voelen. ze etenm van buiten van prullenbakken zelfs baby's bijna in elk land, mogen zij geen tweede kans krijgen om beetje toch welvarender te worden bijvoorbeeld om een brood te kunen eten of te kunnen werken. de eu moet niet alleen rijke landen of welvarende landen tot de eu laten maar ook arme landen ook al zijn die landen arm maar op den duur hebben ze grondstoffen die eu niet heeft. zij zullen ook zorgen dat eu lidstaten welvarender wordt maar jullie moet ook om die arme mensen geven en als jullie arm waren dan zouden mensen hetzelfde als jullie zeggen laat geen arme landen binnen, dan gaat het slecht met nederland enzo. jullie zeggen dat wel maar op een dag worden jullie ook arm dat zal bijna iedereen meemaken wacht maar af dan zullen we zien wat je voelt

24 May 2005 23:30 | door: N. | oneens

Turkije mag wat mij betreft best bij de EU, mits ze de boel intern op orde hebben.

Een Nee tegen de grondwet betekent niet dat Turkije niet bij de EU mag, het betekent volgens mij alleen dat de toetreding op een iets andere manier plaats zal vinden dan met grondwet. Want in de grondwet staat een aantal bindende bepalingen waaraan Turkije moet voldoen.

25 May 2005 14:16 | door: Wim Damen | geen mening

Goedemiddag,

Ik ben het oneens met deze stelling. De Grondwet legt duidelijk vast waaraan een lid van de gemeenschap dient te voldoen om lid te kunnen worden. Binnen deze wet staan diverse zaken (oa vrouwenkiesrecht, marteling, godsdienstvrijheid) waaraan Turkije op dit moment zeer zeker niet voldoet.

De Grondwet zal het Turkije naar mijn mening dus lastiger maken (edoch niet onmogelijk) omdat er duidelijk voor iedereen op papier staat waar wij onze grenzen leggen voor deelname. Nu zou men in Brussel daar een eigen draai aan kunnen geven.

25 May 2005 16:23 | door: Aerio | oneens

Ik ben wel tegen de toetreding van Turkije tot de EU, maar het lijkt mij dat het ons toch wel door de strot gedouwd word. Als NL nee stemt, dan geloof ik nog steeds ook dat Den Haag er nog steeds mee instemt aangezien het geen bindend referendum is. Verder denk ik niet dat de grondwet erg veel met Turkije te maken heeft, behalve dan dat het moeilijker word door de mensenrechten die erin staan enzo, wat voor ons niet zo belangrijk is omdat we al veel betere rechten hebben in NL.

25 May 2005 21:42 | door: oktay | geen mening

hoi allemaal,
bijna iedereen is tegen EU grondwet. stel dat er geen sprake was geweest over toetreding van Turkije. Hoe zou jullie dan reageren op EU grondwet. Tevens toetreden van turkije tot EU betekent niet dat turkije overheersende karakter krijgt over heel Europa. meer zeggenschap van een land binnen EU betekent niet dat iedere EU lid mee moet stemmen met de beteffende land.

Discussie gesloten.