Meningen over de Europese grondwet

Wie zegt wat. Een verzameling citaten, alfabetisch geordend op de achternaam van de spreker/schrijver.

 

In de preambule wordt het humanisme als belangrijke grondslag van Europa genoemd. Over de grote bijdrage van de joods-christelijke waarden aan de Europese cultuur en historie wordt opzettelijk gezwegen. Zo wordt een ernstig eenzijdig etiket op onze geschiedenis geplakt. Dat is in de historie wel vaker gebeurd en dat liep meestal niet goed af.

Peter van Dalen, 3e plek op lijst ChristenUnie-SGP voor EP. Bron: opinie-artikel op site ChristenUnie

Nu is de EU een gedrocht. De grondwet zet een stap in de goede richting, al krijgt het europarlement nog niet alle instrumenten die een nationaal parlement wel heeft.

Vera Dalm, directeur Milieudefensie. Bron: Terra

Mijn stem tegen de Europese Grondwet was gemotiveerd door een groeiende overtuiging dat er een vrij radicale trendbreuk nodig is in de wijze waarop aan de Europese integratie vorm moet worden gegeven.

Marcel van Dam, columnist. Bron: de Volkskrant, 2 juni 2005

Het is stuitend dat in een grondwetsartikel dat dieren beoogt te beschermen, juist een lange reeks van dierenmishandelingen, waartegen onder grote delen van de bevolking diepe weerzin bestaat, grondwettelijke bescherming krijgt. Een klap in het gezicht van mensen die dieren fatsoenlijk behandeld willen zien.

Ton Dekker, secretaris Partij voor de Dieren. Bron: website PvdD

Het dwingt EU-landen waar dierenwelzijn tot nu toe bijna helemaal geen aandacht kreeg [..] zich toch op het onderwerp te focussen. En als de Grondwet met deze verankering erin er eenmaal is, hebben we meer mogelijkheden dan nu om verbeteringen daadwerkelijk te realiseren.

Dierenbescherming, . Bron: website

Als u vindt dat de toekomst in Europa ligt, moeten we er voor zorgen dat Europa zo democratisch en effectief mogelijk bestuurd kan worden. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat Europa ongebreideld haar bevoegdheden kan uitbreiden ten koste van Nederland. Dat regelt de Europese Grondwet ook.

Jan Jacob van Dijk, lid Tweede Kamer, CDA. Bron: dit opinie-artikel

Maar de woorden natuur en landschap komen in de grondwet niet voor en milieu alleen als verlengstuk van economische ontwikkeling.

Jaap Dirkmaat, voorzitter Das en Boom. Bron: Terra

Wat de grondwet wel doet is duidelijk vastleggen waar Nederland zelf over beslist en waar de Europese Unie een toegevoegde waarde heeft. De controle van de lidstaten op de Europese Unie wordt ook beter. Het Nederlandse parlement kan Europees beleid tegenhouden als dit beter nationaal kan worden uitgevoerd.

Boris Dittrich, fractievoorzitter D66 Tweede Kamer. Bron: Spits

Wie de toekomst op het spel wil zetten, moet vooral tegenstemmen in het referendum.

Piet Hein Donner, minister van Justitie. Bron: Trouw

Tegelijk denk ik: het is een grote moloch die al onze Nederlandse verworvenheden gaat opslokken, en ik weet niet waar dat eindigen zal.

Jessica Durlacher, schrijfster. Bron: Nova, 9 mei