Stand van zaken in de lidstaten

Een overzicht van de stand van zaken rond de besluitvorming over de Europese grondwet in alle lidstaten van de Unie

[document-ikoon]Het aanvankelijke streven was om de grondwet op 1 november 2006 van kracht te laten worden. Dan moeten wel alle lidstaten het verdrag hebben goedgekeurd. Na de Franse en Nederlandse referenda werd besloten tot een periode van bezinning; de meeste landen zetten het ratificatieproces in de ijskast. Wat is de stand van zaken?

Kaart van Europa waarop de stand van zaken rond de Europese grondwet is aangegeven met kleuren.
land besluitvorming
Belgi parlementaire behandeling, geen referendum. Ook de gewesten en gemeenschappen dienen in te stemmen; de ratificatieprocedure werd op 8 februari 2006 afgerond.
Bulgarije instemming met het verdrag was voorwaarde voor toetreding op 1-1-2007
Cyprus geen referendum; het parlement ratificeerde de grondwet op 30 juni 2005
Denemarken bindend referendum uitgesteld, nieuwe datum niet bekend
Duitsland geen referendum; de Bundestag stemde op 12 mei 2005 vr; de Bundesrat volgde op 27 mei
Estland geen referendum, alleen parlementaire behandeling; parlement stemde op 9 mei 2006 vr
Finland geen referendum. Na de parlementaire goedkeuring (mei 2006) nog enkele procedurele stappen
Frankrijk in een bindend referendum, op 29 mei 2005, wees een meerderheid van ca. 56% de grondwet af.
Griekenland geen referendum. Het parlement heeft de grondwet op 19 april 2005 goedgekeurd.
Hongarije grondwet bekrachtigd door parlement, op 20 december 2004
Ierland parlementaire behandeling n referendum. Referendum doorgeschoven naar 2006
Itali geen referendum. Huis van Afgevaardigden (25 jan. 2005) en Senaat (6 april) hebben het Verdrag goedgekeurd.
Letland geen referendum; het parlement stemde op 2 juni 2005 in met de grondwet
Litouwen grondwet bekrachtigd door parlement, op 11 november 2004
Luxemburg in een raadplegend referendum op 10 juli 2005 stemde 56,5 procent voor de grondwet
Malta geen referendum. Parlement ratificeerde op 6 juli 2005
Nederland in een raadplegend referendum, op 1 juni 2005, zei 61,6% nee. De regering besloot daarop het ratificatieproces te staken.
Oostenrijk geen referendum, alleen parlementaire behandeling; Nationalrat stemde op 11 mei 2005 vr; Bundesrat volgde op 25 mei
Polen referendum, voor onbepaalde tijd uitgesteld
Portugal referendum, voor onbepaalde tijd uitgesteld
Roemeni instemming met het verdrag was voorwaarde voor toetreding op 1-1-2007
Sloveni bekrachtigd door parlement, op 1 februari 2005
Slowakije geen referendum, alleen parlementaire behandeling (geratificeerd op 11 mei 2005)
Spanje in een raadplegend referendum op 20 februari 2005 stemde 77% vr de grondwet (opkomst 41%); Congres van Afgevaardigden aanvaardde de grondwet op 28 april; Senaat op 18 mei 2005.
Tsjechi zeer waarschijnlijk een referendum, vermoedelijk in 2006
Verenigd Koninkrijk parlementaire behandeling & bindend referendum, op z'n vroegst in 2006
Zweden geen referendum, alleen parlementaire behandeling. Datum onbekend