FAQ: Waar wordt het vetorecht afgeschaft?

Op een aantal beleidsterreinen hoeven besluiten voortaan niet meer met unanimiteit genomen te worden, maar volstaat een gekwalificeerde meerderheid.

Van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid
1.Artikel I-24, zevende lid voorzitterschap Raad
2.Artikel I-36, eerste en tweede lid (voorwaarden) delegatie aan Commissie
3.Artikel I-37, derde lid modaliteiten controle van uitvoering Commissie door lidstaten
4.Artikel I-40, derde jo. zesde lid besluiten GBVB t.a.v. Deel III
5.Artikel III-141 vrijheid van vestiging, vergemakkelijking toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst
6.Artikel III-187, vierde lid wijziging bepalingen statuut ESCB
7.Artikel III-223, eerste lid structuurfondsen, cohesiefonds
8.Artikel III-236afwijkingen op het terrein van vervoer
9.Artikel III-263 administratieve samenwerking op terrein van RVVR
10.Artikel III-265 grenscontroles
11.Artikel III-266 asiel
12.Artikel III-267 immigratie
13.Artikel III-273 Eurojust
14.Artikel III-275 politiesamenwerking
15.Artikel III-276Europol
16.Artikel III-280 cultuur
17.Artikel III-300, tweede lid diverse Europese besluiten op terrein GBVB
18.Artikel III-359, eerste, tweede, derde en zesde lidgespecialiseerde rechtbanken
19.Artikel III-364 rechtsmacht Hof intellectuele eigendom
20.Artikel III-381 2e alinea wijziging statuut Hof
21.Artikel III-382 benoeming leden raad van bestuur ECB
22.Artikel III-412, tweede lid procedure terbeschikkingstelling budgettaire ontvangsten (m.i.v. 1/1/7)
Naar gekwalificeerde meerderheid met noodremprocedure
1.Artikel III-136sociale zekerheid van werkenden
2.Artikel III-270, tweede tot en met vierde lid justitiŽle samenwerking in strafzaken
3.Artikel III-271, tweede tot en met vierde lid minimumvoorschriften strafbare feiten en sancties