Meningen over de Europese grondwet

Wie zegt wat. Een verzameling citaten, alfabetisch geordend op de achternaam van de spreker/schrijver.

 

Samenvattend: de Nederlandse stem wordt gesmoord, we raken de controle kwijt en vaagheid is troef.

ChristenUnie, tegen. Bron: website ChristenUnie

In de Europese Grondwet mis ik een duidelijke uitwerking van het idee van de scheiding van kerk en staat. Toch denk ik dat het succes van het Europees project daarvan afhankelijk is.

Paul Cliteur, filosoof en ex-columnist. Bron: boek 'De waarde van Europa'

Als je "nee" zegt tegen de Europese militaire capaciteit, zeg je "ja" tegen de Amerikaanse hegemonie in de wereld.

Daniel Cohn-Bendit, europarlementariër voor Franse Groenen. Bron: interview in de Volkskrant, 28 mei 2005

[..] wordt een keuze gemaakt voor een economisch model dat leidt tot lagere lonen, slechtere arbeidsomstandigheden, afbraak van publieke voorzieningen en lage belastingen voor bedrijven en veelverdieners. Vooral vrouwen, jongeren en migranten zijn daar de dupe van. Ook voor het milieu en het welzijn van dieren is de keuze voor een onbeperkte vrije markt erg schadelijk. Wij vinden dat burgers via vrije verkiezingen invloed moeten kunnen hebben op fundamentele keuzes over het economische beleid. Die mogen nooit via een Europese Grondwet van bovenaf worden opgelegd.

Comité Grondwet Nee, tegen. Bron: manifest

De Unie draagt bij tot de vrede, de veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind.

Johan Cruijff, orakel. Bron: boodschap tijdens ja-campagne in Spanje