Meningen over de Europese grondwet

Wie zegt wat. Een verzameling citaten, alfabetisch geordend op de achternaam van de spreker/schrijver.

 

We hadden in Nederland twee dingen waar we trots op konden zijn. Dat waren de gulden en onze grondwet. En ik denk dat Thorbecke zich op het moment omdraait in zijn graf.

Rick van Velthuysen, dj bij Radio 538. Bron: Europa anders

Ondertussen worden met de neoliberale reorganisatie van talloze instituties in combinatie met Europese uniformering vele waardevolle praktijken ondermijnd. [..] Zo gaat het steeds met Europa: het breekt op grond van een economische rationalisatie van buiten af gemeenschappen open die nodig zijn voor het creëren van een eigen cultuur en voor de ontwikkeling van eigen deugden, zoals Aristoteles al zei.

Ad Verbrugge, cultuurfilosoof. Bron: NRC, 30 april 2005

Iedere lidstaat bepaalt zelf hoeveel immigranten er worden toegelaten. Ook is het een misverstand dat Spanje en Italië hun immigranten gewoon kunnen doorsturen naar ons land. Wij stellen eisen, bijvoorbeeld dat ze werk moeten hebben en dat ze eerst vijf jaar in het land moeten verblijven waar ze zich hebben gemeld.

Rita Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Bron: Telegraaf

Europa is bureaucratisch en oncontroleerbaar en staat ver af van de burgers. De Grondwet verandert daar niets aan. Als we deze Grondwet aannemen zitten wij daar voor lange tijd aan vast. Nu is er nog de mogelijkheid Europa democratischer te maken.

Vereniging GrondwetNee.nl, . Bron: website

In de vorige verdragen wordt alleen gesproken over Europa en de lidstaten, maar in de Grondwet is voor het eerst vastgelegd dat lokale en regionale overheden formeel deel uitmaken van de bestuurlijke inrichting van de Europese Unie. De Grondwet biedt tevens bredere inspraakmogelijkheden voor decentrale overheden.

VNG, vereniging van Nederlandse gemeenten. Bron: brief aan leden

De Europese Grondwet zorgt ervoor dat ministers het niet langer over elk detail unaniem eens hoeven te worden. Snellere besluitvorming is goed voor ondernemers.

VNO-NCW, werkgeversorganisatie. Bron: pamflet vóór de grondwet

[..] nieuwe wegen voor meer regelgeving in Europa. Dat zou de concurrentiekracht van Europa in de wereldeconomie ondermijnen. Europa heeft minder regels nodig, niet meer.

Casper de Vries, hoogleraar Accounting & Finance. Bron: professoren tegen de grondwet

Als je een grondwet maakt, dan moet je een helder beeld hebben waarvoor die grondwet is. Dat is hier niet zo, deze grondwet vertelt ons niet wat Europa wordt.

Frank de Vries, docent staatsrecht, RU Groningen. Bron: site RUG

Wie het terrorisme in Europa echt wil aanpakken, die moet ervoor zorgen dat we sneller opereren. Dat kan nu met het huidige verdrag niet, dat kan met het nieuwe verdrag wel.

Gijs de Vries, anti-terreurcoördinator EU. Bron: website regering