Meningen over de Europese grondwet

Wie zegt wat. Een verzameling citaten, alfabetisch geordend op de achternaam van de spreker/schrijver.

 

De belangrijkste winst van de grondwet is dat alle Europese milieu- en natuurbepalingen overeind zijn gebleven of versterkt. Duurzame ontwikkeling is vastgelegd als centrale doelstelling en de integratie van milieueisen in alle beleidsterreinen is verplicht.

Ralph Hallo, Europa-specialist bij Natuur en Milieu. Bron: Terra

Wat er staat is dat de lidstaten geleidelijk hun militaire capaciteit moeten verbeteren. Niet vermeerderen. Er worden juist heel veel beperkingen aan de lidstaten opgelegd wat militair optreden betreft, die moeten zich houden aan internationale verdragen. Eenzijdige militaire acties à la de VS zitten er niet in.

Femke Halsema, fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer. Bron: interview op regeringssite

Duurzame ontwikkeling betekent volgens deze grondwet meedoen in de ratrace met andere economische blokken, inclusief bijbehorende extra transport en aanslagen op natuurlijke hulpbronnen. Dat een beetje minder wereldhandel soms veel duurzamer kan zijn is niet meer aan de orde.

Marcel Ham, redacteur Milieudefensie Magazine. Bron: maartnummer 2005

De Europese grondwet is niet goed voor dieren, natuur en milieu.

Maarten 't Hart, schrijver. Bron: radiospotje

De grondwet vormt de basis voor een Europese superstaat met eigen president, eigen ministers, waarin Nederland niets meer te zeggen zal hebben.

Herman Heinsbroek, ondernemer, ex-minister voor de LPF. Bron: Nova, 2 mei

Ik ben voor Europese samenwerking, maar tegen een grondwet die in een pennenstreek weggeeft waar we zestig jaar geleden vijf jaar voor hebben gestreden: onze soevereiniteit.

Mat Herben, lid Tweede Kamer, LPF. Bron: website LPF

Mijn stem wordt ingefluisterd door een vaag gevoel van een gezamenlijke lotsbestemming. Om een sociale samenleving te behouden, is Europese samenwerking nodig. En ook aan het milieu of aan mondiale ongelijkheid kan de Unie meer doen dan het nietige Nederland.

Pieter Hilhorst, columnist. Bron: Volkskrant, 17 mei 2005

Een ja tegen de grondwet is nee tegen vrouwenhandel, nee tegen terrorisme, nee tegen armoede.

Ayaan Hirsi Ali, lid Tweede Kamer, VVD. Bron: radiospotje voor regering

Ik ben een groot voorstander van de Europese eenwording en ik ben mij bewust van de voordelen op het gebied van vrede en welvaart die de eenwording ons heeft geleverd. Ik ben echter bang dat de gekozen weg niet de weg van of voor de burgers is en dat deze weg op den duur zal leiden tot tegenstellingen die de verworvenheden van de Europese eenwording teniet doen.

Merien ten Houten, internetondernemer. Bron: persbericht bij lancering site www.stemnee.nl